Celiakiförbundet

Broschyrer till dietister

2023-05-23

Den 12 maj skickade vi iväg broschyrer med information om celiaki och om
Celiakiföreningen /förbundet till olika dietister runt om i
Sörmland för att sprida kunskap och information