Celiakiförbundet

Introduktionsutbildning för nya förtroendevalda

2022-05-18

I helgen var tre av oss i styrelsen på Introduktionsutbildning för nya förtroendevalda med Svenska Celiakiförbundet. Vi kommer ta med oss mycket från denna helg men främst dessa ord:

G – gemenskap

E – engagemang

R – respekt

K – kompetens

De fyra värdeorden!

Tillsammans är vi starka!