Celiakiförbundet

Namninsamling

2023-06-08

Namninsamling, hjälp till och skriv under.
Ingen kan göra allt med alla kan göra något, tillsammans är vi starka!

”Den fjärde december 2008 ratificerade Sveriges regering FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt det fakultativa protokollet. 15 år senare har konventionen fortfarande inte blivit lag, detta behöver ändras. Vi kan inte vänta längre!

I funktionsrättskonventionen finns 50 artiklar som Sverige behöver förhålla sig till, samt ett tillhörande fakultativt protokoll med 18 artiklar. Dessa artiklar har Sverige åtagit sig att följa när regeringen valde att ratificera konventionen. Sverige har tagit ett första steg mot att stärka personer med funktionsnedsättnings rättigheter, men varför har inte konventionen blivit till svensk lag? Vi vill att konventionen ska inkorporeras i svensk lagstiftning och vi kan inte vänta längre.”

Namninsamlings länk: https://www.mittskifte.org/petitions/gor-funktionsrattskonventionen-till-lag