Celiakiförbundet

Nyhetsbrev april 2022

2022-05-04

Till medlemmar

Styrelsen tackar alla nya och gamla medlemmar för 2021 och önskar er alla ett fortsatt
trevligt 2022.

Vi vill passa på att hälsa nya medlemmar varmt välkomna till föreningen med förhoppning
om att vi framöver kan ses på olika aktiviteter.

Det har varit en tuff tid fram till idag och vi har alla drabbats på något vis, vilket även har
satt sina spår för oss i Celiakiföreningen. Med nya tag och blicken framåt så jobbar vi
vidare.

Läs hela nyhetsbrevet här: Nyhetsbrev april 2022