Celiakiförbundet

Valberedningens förslag till ny styrelse för Sörmlands Celiakiförening 2022

2022-03-04

Valberedningens förslag på ny styrelse för Sörmlands Celiakiförening 2022.

Ordförande: Ellinor Lundvik, Väljs för 1 alt 2 år.
(Eftersom Ellinor tar över ett pågående mandat är mitt förslag 1 år).

Kassör: Ulrika Nilsson Stranius, Väljs för 2 alt 1 år. (Beroende på ordf. mandattid).
(Eftersom Ulrika går in på ett nytt mandat bör det vara på 2 år).

Stadgarna säger att Ordf. och Kassör ska väljas med växelvis avgångstid.

Ledamot: Linnéa Mariusson, Väljs för 2 år.
Ledamot: Susanne Eriksson, Väljs för 2 år.
Ledamot: Ingela Carlsson, Väljs för 1 år.

Revisorer: Inger Gustavsson och Tomas Westerlund, Omval för 1 år.

Valberedning: Sidsel Westerlund, Omval för 1 år.

Mariefred 2022-02-20.
Sidsel H Westerlund