Jag föddes i Lund år 1966 och växte upp och studerade där. År 1997 disputerade jag i kemi, varefter jag flyttade till Göteborg. Sedan 2002 arbetar jag med vetenskapliga informationssökningar inom områdena naturvetenskap och patent – de första tolv åren på AstraZeneca och nu i egen regi. Jag arbetar också för att sprida information om celiaki och glutenfritt.

Mitt stora intresse för att skriva förde mig till Poppius journalistskola, där jag har studerat parallellt med mitt arbete under senare år. Jag är gift och har två söner, 18 och 22 år gamla, och arbetade under många år aktivt i styrelserna för barnens föräldrakooperativa daghem. Under några år var jag chef för en global grupp på AstraZeneca och ledde där patentinformationsspecialister inom England och Sverige. I dagarna är det tolv år sedan min äldste son och jag fick reda på att vi har celiaki. Jag vet därför vad det innebär att lägga om till glutenfri kost i vuxen ålder och att vara mamma till en tioåring, som plötsligt måste äta glutenfritt, och att guida honom genom tonåren. Vi har båda tagit det som en positiv utmaning, och det har gått fantastiskt bra. Kanske har det hjälpt att jag tycker om att baka och att vi två har stöttat varandra väl. Innan jag visste om att jag hade celiaki, åt jag under en period både laktosfritt och mjölkproteinfritt. Därför vet jag också vad det innebär att utesluta laktos respektive mjölkprotein ur kosten.

Med min forskarbakgrund har jag sedan min celiakidiagnos ett stort intresse för forskningen inom celiakiområdet. Det är spännande att det finns så mycket att upptäcka inom detta område – och det är viktigt att vi följer med här och informerar. Det är positivt att trenden att äta glutenfritt uppmärksammar celiaki som sjukdom och skapar ett större utbud av glutenfria produkter. Samtidigt skrivs och pratas det mycket om celiaki, gluten, laktos och allergier på ett ibland inkorrekt och osakligt sätt. Allergier, sjukdomar, intoleranser, hälsotrender och olika dieter blandas ihop på ett oroväckande vis, och många experimenterar med sin kost utan att ta reda på varför han eller hon mår dåligt. För mig är tydlighet av stor betydelse. Vi måste vara noggranna med hur vi uttrycker oss så att missförstånd inte sker. Inte minst i samband med olika dieter och trender är det viktigt att hålla isär begreppen, som lätt förväxlas, och att agera utåt för att sprida korrekt information.

Jag vill verka för en ökad kunskap i samhället om vad bland annat celiaki och en glutenfri kost innebär. Därför skrev jag boken Glutenfritt – gott och enkelt, som lika mycket är en kunskapsbok om celiaki som en receptbok. Ytterligare vill jag verka för ett enklare liv för våra medlemmar. Med rätt kunskap i samhället och ett bra utbud av produkter med tydlig märkning ska alla kunna vara trygga med sin kost. Det är viktigt att de som har celiaki får sin diagnos. Allmänheten måste känna till att detta går att ta reda på inom sjukvården och varför det är så angeläget att göra det innan kosten läggs om. En ökad kunskap behövs också när det gäller laktos, mjölkprotein och sojaprotein. Jag vill att sjukvården ger ett bra stöd och att råd och information från läkare och dietister är samstämmiga över hela landet.

Det är angeläget att Svenska Celiakiförbundet kan agera utåt genom att påverka och sprida information till både medlemmar och resten av samhället. Jag ser fram emot att få arbeta med frågor som jag brinner för och att skapa goda förutsättningar för Svenska Celiakiförbundet att agera i viktiga frågor. Detta innebär bland annat en god relation till personalen på kansliet, så att de får den arbetsro och det stöd som de behöver för att driva frågorna. Förbundsstyrelsen ändras varje år. En kontinuitet på kansliet med all kunskap hos de som arbetar där är ovärderlig.

(Denna presentation av Margareta Elding-Pontén är från år 2016, då Margareta valdes in i förbundsstyrelsen.)