Svenska Celiakiförbundet genomförde under 2016 och 2017 två medlemsundersökningar.

Den ena var riktad till alla förbundets medlemmar, medan den andra var riktad till förtroendevalda inom förbundet.

Här finns resultaten redovisade som Powerpoint-presentationer som dåvarande förbundsordförande Britta Nilsson Lundmark gick igenom vid förbundsstämman 2017.

Medlemsundersökning 2016

Undersökning förtroendevalda 2017