Medlemsutveckling i fokus på förtroendevaldakonferens

Helgen den 16-17 oktober samlades förbundsstyrelsen, kansliet, ordförandena och kassörer från de olika celiakiföreningarna i landet på Vidbynäs Gård utanför Stockholm. Fokus för helgen var medlemsutveckling – hur vi tillsammans ska arbeta framåt för att behålla och rekrytera nya medlemmar. Vägen dit är inte utstakad eller tydlig, men problemet är identifierat, vi tappar medlemmar. Under konferensen lyfte vi upp många olika idéer och aspekter – nu ska vi ta med oss underlaget för att arbeta fram en strategi och plan framåt.

Vi lyfte även ett projekt där förbundets medlemmar ska få möjlighet att påverka det glutenfria produktutbudet och hade ett inslag om den digitala strategin och hur vi vill arbeta och kommunicera i sociala medier och hemsidan framöver.

Det var fantastiskt att äntligen kunna ses på riktigt igen och det blev en helg med mycket samtal, diskussioner och nätverkande.