Jag är en 82-årig dam med celiaki som låg inlagd på sjukhus fyra dagar i julas. Personalen var vänlig och noggrann med att jag inte skulle äta gluten. Men det var tydligen svårt att få tag i mat utan gluten. Vid ett tillfälle fick två bananer duga som lunch. Får det verkligen vara så här? Jag skrev ett brev till sjukhuschefen men han har inte svarat.
IRENE


Tack för din fråga, Irene. Det korta svaret är Nej, sjukhus ska kunna erbjuda mat till alla patienter, oavsett vilka medicinska tillstånd de lider av. En patient som inte kan tugga får flytande föda, en som inte tål skaldjur blir serverad skaldjursfri mat, och en person med celiaki ska få glutenfri mat.
.


.

Tyvärr är du inte den första medlem som har kontaktat mig om problemet med sjukhusmat. Jag har hört berättelser om anhöriga som har fått komma dit med mat, men också att personalen inte känt till vad glutenfritt innebär.
I svensk lag står det inte uttryckligen att människor med matöverkänslighet ska få specialkost. Däremot är det tydligt i både lagtexter och i Livsmedelsverkets nationella riktlinjer att alla patienter ska visas samma goda vård och omsorg.Det står även att alla patienter ska få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett. Och utan glutenfri mat är det ju omöjligt. Det är väldigt viktigt att få sitt energi och näringsbehov tillgodosett för att kunna läka på bästa sätt, vilket ju är anledningen till att människor ligger på sjukhus, för att må bra eller bättre. Det duger alltså inte med en banan, om patienten inte är en ganska liten apa såklart, som klarar sig på en banan per måltid.
.


.

Alla som serverar livsmedel lyder också under livsmedelslagstiftningen, så om du är missnöjd med hur du blivit behandlad vad gäller maten på sjukhuset kan du, förutom att påtala det för sjukhuset som du har gjort brevledes, även kontakta kommunen. Kommunens livsmedelsinspektör får då utreda vad som har hänt, vad som brister och vad som behöver göras bättre.

CeliakiForum 1 2021