Nu studie visar samband mellan celiaki och förlossningsdepression

Nu studie från Karolinska Institutet visar på att kvinnor med autoimmun sjukdom, som celiaki, löper 30 % högre risk för depression i samband med graviditet och efter förlossningen. Studien visar även omvänt att 30 % av kvinnor med förlossningsdepression riskerar att senare få en autoimmun sjukdom.

Forskarna har i den aktuella studien använt sig av data från Medicinska födelseregistret och identifierat alla kvinnor som fött barn i Sverige mellan åren 2001 och 2013 – totalt mer än 815 000 kvinnor och närmare 1,3 miljoner graviditeter. Av dessa hade drygt 55 000 kvinnor diagnostiserats med depression under graviditeten eller inom ett år efter förlossningen.

Immunologisk mekanism bakom

Vår studie tyder på att det finns en immunologisk mekanism bakom förlossningsdepression och att autoimmuna sjukdomar bör ses som en riskfaktor för denna typ av depression, säger Emma Bränn, forskare vid Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Allvarliga konsekvenser

Depression under denna känsliga period kan få allvarliga konsekvenser för både kvinnan och barnet. Vi hoppas att våra resultat ska underlätta för beslutsfattare att styra medel till mödrahälsovården så att fler kvinnor kan få stöd och hjälp i tid, säger Emma Bränn.

Forskarna kommer nu att fortsätta undersöka de långsiktiga effekterna av depression under graviditeten och första året efter förlossningen.

Här kan du läsa mer om studien från Karolinska Institutet:

Studien har publicerats i tidskriften Molecular Psychiatry.

Vad innebär en förlossningsdepression och hur går man tillväga?

Vid en graviditet och som nybliven förälder är det vanligt att känna starka känslor, som nedstämdhet. När nedstämdheten går över till depression, är det bra att söka hjälp hos exempelvis vårdcentral, BVC eller barnmorskemottagningen.

Foto: Dmitry Shemelev/ Unsplash.