Ny förbundsordförande valdes på stämman

På bilden, från vänster: Jonas Gombrii, Margareta Elding-Pontén, ordförande Bengt Fasth, Claes Simonsson, Madeleine Hedberg, Ryan Korsbakke, Fannie Ek. 

Den 13-14 maj hölls Svenska Celiakiförbundets årliga stämma på Hotel Scandic Klara i centrala Stockholm. Totalt 50 ombud närvarade från landets läns- och lokalföreningar.

Det var bland annat dags för stämman att välja ny förbundsordförande, då Britta Nilsson Lundmark valt att inte ställa upp för omval.

– Det har varit intensiva och fantastiskt roliga år som förbundsordförande. Nu känns det bra att lämna över stafettpinnen för att få mera tid över till andra saker i livet, säger Britta Nilsson Lundmark.

Nyvalde ordföranden Bengt Fasth bor i Sundbyberg utanför Stockholm, och är pensionär. Han har själv celiaki, och han har ett mångårigt engagemang i olika folkrörelser bakom sig.

–  Jag vill tacka för förtroendet att leda Svenska Celiakiförbundets verksamhet. Min målsättning är att vi ska vara en relevant folkrörelse för alla som har celiaki, säger Bengt Fasth.

Vid Svenska Celiakiförbundets stämma år 2017 valdes denna styrelse:

Ordförande: Bengt Fasth

Ledamöter:

Fannie Ek (ny ledamot)
Margareta Elding-Pontén
Jonas Gombrii
Madeleine Hedberg
Ryan Korsbakke
Claes Simonsson (ny ledamot)

Valberedningens sammansättning efter 2017 års stämma:

Monica Eriksson (sammankallande)
Josephine Jansson
Stefan Sjökvist