Nya ledamöter valdes på stämman

På bilden, från vänster: Ryan Korsbakke, Per Hellman, Emelie Andersson, ordförande Bengt Fasth, Madeleine Hedberg, Claes Simonsson, Fannie Ek.

Helgen 5-6 maj hölls Svenska Celiakiförbundets årliga stämma på Scandic Alvik i Stockholm. Totalt 48 ombud närvarade från förbundets läns- och lokalföreningar.

Ordförande Bengt Fasth och ledamot Fannie Ek och valdes om på 1 år. Per Hellman och Emelie Andersson valdes in som nya ledamöter på 1 år. Madeleine Hedberg, Ryan Korsbakke och Claes Simonsson är sedan tidigare valda på två år och sitter därför kvar i 1 år till.

Valberedningens sammansättning efter 2018 års stämma:
Monica Eriksson (sammankallande)
Josephine Jansson
Stefan Sjökvist