Nytt nationellt vårdprogram för celiaki

Nu har äntligen ett nytt vårdprogram för celiaki publicerats.

Vårdprogrammet innehåller information om sjukdomen och hur diagnos ställs. Den största nyheten är dock en bilaga med riktlinjer för nutritionsbehandling, alltså den glutenfria kosten.

För att alla med celiaki ska få rätt diagnos, och efter diagnosen få rätt behandling, har flera ledande läkare med specialkunskap om celiaki arbetat fram nya och uppdaterade diagnosriktlinjer med information om celiaki och kort om den glutenfria kostbehandlingen.

Flera av landets ledande dietister och celiakispecialister har sida vid sida med läkarna arbetat fram nya riktlinjer för nutritionsbehandling av celiaki, alltså hur personer med celiaki ska behandlas genom livet med den glutenfria kosten.

Från Svenska Celiakiförbundet är vi väldigt tacksamma för att läkare, dietister och celiakispecialister nu har tagit ett helhetsgrepp och samlat ihop vårdprogram för både barn, unga och vuxna, samtidigt som kostbehandlingen i och med nutritionsriktlinjerna standardiseras.

Kravet på nationella riktlinjer för kostbehandling av celiaki har funnits länge

Svenska Celiakiförbundet har länge arbetat för att nationella riktlinjer för kostbehandlingen vid celiaki ska finnas, och har framfört både önskemål och krav till ansvariga myndigheter och departement. Men även diskuterat detta med både läkare och dietister. Dessvärre har myndigheter och politiker valt att inte lösa frågan, men dietister, celiakispecialister och läkare och har alltså gjort slag i saken. Vi hoppas nu att alla som redan har fått diagnos ska få en likvärdig hjälp med sin individuella kostbehandling genom vården.

Om du har haft celiaki ett tag och inte har träffat dietist på några år, eller om du är nydiagnostiserad och ska träffa dietist inom kort. Skriv då ut Riktlinjer för nutritionsbehandling för celiaki och ta med till din dietist. Förhoppningsvis känner dietisten redan till riktlinjerna, annars blir det ett viktigt tillskott till er diskussion.


Sedan början av 2020 finns vårdprogrammet och nutritionsriktlinjerna tillgängliga att ladda ner från Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition.

Du kan också ladda ner dokumenten direkt här:

Vårdprogram för celiaki

Nutritionsbehandling vid celiaki