Återkallelse av nöt- & fröbrödbakblandning 250 g

Foodokis OKIVI Nöt-&Fröbröd-bakblandning 250 g återkallas eftersom produkten innehåller sesamfrön som kan innehålla bekämpningsmedelsrester av ämnet etylenoxid. Etylenoxid är förbjudet i livsmedel inom EU och produkterna återkallas därför som en säkerhetsåtgärd.

Läs mer i Orklas pressmeddelande.