Översyn av kostråd till spädbarn gällande glutenintroduktion

Livsmedelsverket ser över kostråden till spädbarn om hur och när gluten ska introduceras. Svenska Celiakiförbundet bevakar frågan noggrant.

I senaste numret av CeliakiForum berättar Svenska Celiakiförbundet att ny forskning publicerats som visar att mängden gluten påverkar uppkomsten av celiaki hos barn som har förhöjd risk för att få celiaki.

– Svenska Celiakiförbundet bevakar frågan noggrant, och vi för en dialog med både forskarna och Livsmedelsverket för att få relevant information så snabbt som möjligt, säger Linus Engqvist Richert, Ombudsman på Svenska Celiakiförbundet. Dialogen ger oss också möjlighet att påverka så att frågan belyses på alla relevanta sätt.

Livsmedelsverket arbetar nu med att se över de kostråd som finns gällande glutenintroduktion. Under 2020 kommer Livsmedelsverket att besluta om kostråden ska ändras, och på vilket sätt. Men först efter att ha tagit hänsyn till det samlade vetenskapliga underlaget och andra faktorer.

– Som intresse-/patientförbund har vi inte själva kompetens eller möjlighet att ge några egna råd gällande glutenintroduktion, berättar Linus Engqvist Richert, men vi gör allt vi kan för att påverka så att de råd som tas fram blir så bra som möjligt.


Läs mer om översynen av kostråden och forskningen i senaste numret av CeliakiForum och i våra sociala kanaler på Facebook och Instagram.