Region Stockholm sviker tusentals barn med folksjukdomen celiaki

Barn med den kroniska och autoimmuna folksjukdomen celiaki fick den 1 september 2020 en ekonomisk smäll från Region Stockholm.

Egenavgiften för att hämta ut den nödvändiga glutenfria kostbehandlingen på recept är tredubblad i Region Stockholm för barn med diagnostiserad livslång celiaki. Familjer med ett barn som har celiaki behöver nu betala 960 kr extra per år, totalt 1440 kr, för att få tillgång till den i dagsläget enda behandlingen för celiaki.

– Det är skandal att Region Stockholm straffar barnfamiljer med en extra utgift på nästan tusen kronor per år. Beslutet kommer att slå hårt mot familjer med knappa ekonomiska resurser, säger Hans Glifberg, ordförande i Celiakiföreningen i Stockholm.

Den nödvändiga glutenfria nutritionsbehandlingen räknas inte in under högkostnadsskyddet för läkemedel, trots att det inte finns någon annan ”medicin” än den strikt glutenfria kostbehandlingen.

– Att barn med celiaki tvingas betala extra för att behandla sin sjukdom är fel från första början, kostnaden ska ligga inom högkostnadsskyddet som för alla andra sjuka barn, menar Bengt Fasth, förbundsordförande på Svenska Celiakiförbundet.

Runt 2 % av alla svenskar har celiaki, och att inte behandla celiaki med glutenfri kost ökar risken för ett flertal negativa hälsoeffekter och följdsjukdomar. Kostnaden för den glutenfria kostbehandlingen är väldigt låg för sjukvården jämfört med att behandla följdsjukdomar.

Livsmedelsanvisning, vad är det?

Livsmedelsanvisningen är lagstadgad inom Läkemedelsförmånslagen, och ger barn upp till 16 år med celiaki rätt att få vissa glutenfria livsmedel utskrivna på recept, med en egenavgift på 120 kr per uttag, 480 kr per år. Hittills har regionerna i Sverige skrivit ut för 4 uttag per år, men Region Stockholm har nu ändrat till minst 12 uttag per år, vilket innebär en totalkostnad på 1440 kr.

 

Uppdatering:

Svenska Celiakiförbundet har framfört kritiken till Region Stockholm, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Socialstyrelsen och Socialdepartementet, då förbundet anser att Region Stockholms beslut går emot lagstiftarens intentioner som framgår i de förarbeten som finns till nuvarande livsmedelsanvisning, och övriga läkemedelsförmåner, nämligen att minska den ekonomiska bördan för den sjuke. Region Stockholm har gått i motsatt riktning när de tredubblar egenavgiften.

Kontaktpersoner:

Hans Glifberg, ordförande i Celiakiföreningen i Stockholm, [email protected], 070-524 56 68,

 

Linus Engqvist Richert, ombudsman, [email protected], 072-888 66 58.

 

Länk till Region Stockholms pressmeddelande om höjda avgifter