Nu har vetenskapliga rådet haft möte och diskuterat de inkomna ansökningarna.

Nyligen träffades Svenska Celiakiförbundets Vetenskapliga råd för att diskutera alla ansökningar som inkommit till Celiakifonden. I år blev det ett digitalt möte.

I år kom ovanligt många ansökningar in, hela sju stycken. Det är historiskt rekord enligt förbundets ombudsman Linus Engqvist Richert som också deltog på mötet. Med på mötet var även generalsekreterare Magnus Filipsson.

Beslutet om vilka som får medel ur fonden fattas av Celiakiförbundets förbundsstyrelse senare i höst.

Du kan läsa mer om vårt vetenskaplig råd här 

Skänk en gåva till Celiakifonden här 


Svenska Celiakiförbundet innehar ett 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontrolls syfte är att verka för att insamlingar bland allmänheten sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader samt att sunda marknadsföringsmetoder används.

Vi är även medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Giva Sverige arbetar för tryggt givande och verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring och kompetensutveckling.

Som medlemmar i Giva Sverige följer Svenska Celiakiförbundet Giva Sveriges  kvalitetskod, som fungerar som ett stöd i vårt kvalitetsarbete och för att bygga upp en hållbar och transparent struktur. Vi ska även varje år upprätta en effektrapport i enlighet med Giva Sveriges mall för effektrapportering. Effektrapporten ska varje år publiceras på vår hemsida.

Du kan läsa mer om dessa organisationer på deras respektive hemsidor genom att klicka på loggorna nedan.