Rekordmånga ansökningar till Celiakifonden

Nu har ansökningsperioden för att söka forskningsanslag från Celiakifonden gått ut. Sju stycken ansökningar har vi fått in i år vilket enligt SCF:s Ombudsman Linus Engqvist Richert är rekord. 

”Detta visar att vårt arbete med att höja statusen på Celiakifonden har gett resultat. Vi kan dela ut högre forskningsanslag och stödja fler forskningsprojekt” säger Linus.

Nästa steg är att vårt vetenskapliga råd ska ha möte och diskutera alla ansökningar. Vi har även tre externa granskare. Sedan är det SCF:s förbundsstyrelse som tar det slutgiltiga beslutet om vilka som får forskningsbidrag. Beslutet förväntas att tas i oktober.

Du kan läsa mer om vårt vetenskaplig råd här