Skolmat inte självklart

Artikel från CeliakiForum nr 1 2021

I 12 AV 26 LÄNDER HAR BARN INTE RÄTT TILL GLUTENFRI MAT I SKOLAN.

Det ligger istället på föräldrarna att betala extra eller att skicka med barnet egen mat. Det visar en kartläggning som den europeiska celiakiorganisationen AOECS har gjort.
Majoriteten av de länder som har svarat på undersökningen ligger i Europa med undantag för Jordanien och USA. Totalt ingick 11 frågor i undersökningen.
En sammanställning av resultatet visar att de bästa länderna att ha celiaki i är USA, Italien, Finland, Lettland, Spanien, Belarus och Sverige.
Bland de 12 länder som inte anser att det är en rättighet för barn med celiaki att få glutenfritt i skolan återfinns bland annat Tyskland och Frankrike.
– Sverige är ju inte statiskt, utan förändras med influenser från andra länder. Just nu finns det en stor medvetenhet i kommunerna om de extrakostnader specialkosten medför. Här är Celiakiförbundet en viktig aktör som kan påverka i rätt riktning, säger Magnus Filipsson, Celiakiförbundets generalsekreterare.