Snarare ”onormalt” att tolerera laktos

TEXT JENNY RYLTENIUS

En majoritet av världens befolkning är laktosintolerant. Enligt Internmedicin.se är andelen laktosintoleranta omkring 5 % av människor med förfäder i Sverige, 15 % i Finland, 70 % i Sydeuropa och 90 % inom södra Afrika och Asien. Betyder då detta att dessa inte tål mjölkprodukter? Nej. De flesta tål ungefär så mycket laktos som det finns i 1 deciliter mjölk (ca 5 g laktos) om det sprids ut över dagen.
Gränsvärdet för laktosfritt är 0,01 g laktos/100 och 1 g laktos/100 g för laktosreducerad/låglaktos. På Livsmedelsverkets hemsida finns en tabell över halten i olika produkter (sök ”laktostabell”). I den framgår till exempel att hårdost, mögelost och majonnäs som innehåller mjölk är laktosfritt.
Till låglaktosprodukter hör livsmedel som smör, fetaost och kaffebröd som innehåller mjölk. Man inser också att den som är laktosintolerant bör vara mycket återhållsam med messmör, mjölkchoklad och yoghurtgodis som alla innehåller över 6 g laktos.

Primär laktosintolerans

Den globalt sett vanligaste formen av laktosintolerans är ”primär laktosintolerans”. Den är ärftlig och går aldrig över. Formen innebär att man tål laktos som barn men att genen som ser till att det bildas laktas stängs av med åren. Detta antas vara den ursprungliga formen av genen och man kan tänka sig att detta var funktionellt i mänsklighetens barndom när endast barn som ammades behövde enzymet.
Hos vissa individer finns dock en förändring i genen som gör att den inte stängs av i vuxen ålder. Konsekvensen blir att dessa tillhör en minoritet som tål relativt höga halter laktos i vuxen ålder.

Sekundär laktosintolerans

En annan form av laktosintolerans är den övergående som uppstår till följd av en skada på tarmslemhinnan, där laktaset håller till. Detta är också förklaringen till att många som får celiaki även har svårt att tåla laktos, innan tarmen har läkt av den glutenfria kosten.

Det finns även en tredje typ som är mycket ovanlig nämligen ”medfödd laktosintolerans”. Barn som är laktosintoleranta från födseln tål inte bröstmjölk eller vanliga modersmjölksersättningar och får ofta diagnosen inom sina första levnadsveckor.

10 snabba fakta
1. Laktos, mjölksocker, är en kolhydrat som finns i däggdjursmjölk.
2. Laktos är sammansatt av sockerarterna glukosoch galaktos.
3. För att laktos ska kunna brytas ner till glukosoch galaktos behövs ett enzym som heter laktas.
4. Om man saknar laktas kommer laktosen att hamna i tjocktarmen utan att ha blivit nerbrutet.
5. I tjocktarmen fermenterar bakterier laktosen och då bildas väte, koldioxid och metan. Det sker även en utsöndring av vatten in i tarmlumen. Detta förklarar symtomen som diarré, gaser, smärta och uppblåsthet.
6. Vid laktosintolerans är mängden laktos avgörande för hur svåra symtomen blir.
7. Det är vanligtvis under skol- och ungdomsåren som produktionen av laktas börjar minska hos personer med primär laktosintolerans.
8. Laktosintolerans är mycket ovanligt bland barn under fem år. Om ett litet barn har problem med magen är det troligt att det beror på något annat.
9. Överkänslighet för laktos är ingen allergi, eftersom det inte bildas några antikroppar i blodet mot laktos.
10. Till skillnad från glutenintolerans blir tarmen hos en laktosintolerant inte skadad efter att man fått i sig laktos.

Här kan du läsa mer om laktosintolerans