Stöd celiakister från Ukraina genom europeiska AOECS fonden

Hur kan vi hjälpa flyktingar i behov av glutenfri mat? Och hur kan vi garantera tillgång till glutenfri mat för celiakister som fortfarande befinner sig i Ukraina?

Dessa frågor har engagerat de europeiska celiakiförbunden starkt den senaste tiden, och kommunikationen är stark mellan länderna. Vår europeiska paraplyorganisation, Association of European Coeliac Societies (AOECS), tillsatte en kriskommitté för att hitta bra lösningar för att stödja celiakister i Ukraina, liksom celiakister som flyr till grannländerna.

AOECS Central Emergency Fund är en av lösningarna för att centralisera hanteringen av donationer för att stödja ukrainska celiakister.

Stöd via Swish eller sätt in på vårt 90-konto

Du kan hjälpa till genom att ge en gåva via Swish 123 900 2460 (valfritt belopp – märk med Ukraina).

Eller så kan du sätta in valfritt belopp på vårt 90-konto 900–2460 (märk med Ukraina).

Svenska Celiakiförbundet överför oavkortat alla pengar till AOECS Central Emergency Fund. De insamlade medlen kommer att användas för att stödja nationella celiakiföreningar i Ukrainas grannländer som aktivt tar emot ukrainska flyktingar.

Pengarna kommer att gå till:

  • Att ordna och leverera glutenfri mat till celiakister i Ukraina. Detta hanteras av det polska Celiakiförbundet i nära samarbete med det ukrainska Celiakiförbundet.
  • Att ordna och leverera glutenfri mat till flyktingar med celiaki, i de länder som tar emot dem.
  • Att anordna rådgivning och möten för ukrainska flyktingar med celiaki med traumahjälp (speciellt för barn), och social integration i deras mottagningsländer.

Varför pengar och inte mat?

För närvarande har tillräckligt med glutenfri mat donerats från livsmedelsproducenter i de omgivande områdena, främst från Polen, Lettland, Ungern och Rumänien. Just nu prioriteras det att få medel för att betala för lagring av hållbara glutenfria produkter, samt transport och logistik för att skicka glutenfri mat till Ukraina och eventuella flyktingläger.

På längre sikt kan det också behövas donationer av livsmedel. Om du är en livsmedelsproducent som är intresserad av att donera glutenfri mat, vänligen kontakta oss på Svenska Celiakiförbundet så kontaktar vi AOECS.

 

Vad gäller stöd i Sverige för flyktingar har vi tagit fram informationsbroschyrer tillsammans med SCUF.