Umeå universitet skriver på sin hemsida att en vetenskaplig studie pekar på att havre är kopplat till en viss inflammatorisk reaktion hos en del personer med celiaki. 
– Men det finns flera tidigare studier som visar att ren havre är ett säkert livsmedel för personer med celiaki,  det går inte att ge rådet att ta bort havre ur kosten utifrån den här studien, Olof Sandström, en av landets ledande experter på celiaki.

För att reda ut vad forskningsresultatet från Umeå universitet om havre eventuellt innebär för personer med celiaki har Svenska Celiakiförbundet kontaktat läkaren och forskaren Olof Sandström, redaktör för det nationella vårdprogrammet för barn och ungdomar med celiaki och ledamot i Svenska Celiakiförbundets vetenskapliga råd.

– För en person med celiaki är det viktigast att följa en strikt glutenfri kost där ren havre kan ingå, det är det som visat sig vara effektivt för att personer med celiaki ska fortsätta att vara friska, säger Olof Sandström, som arbetar som överläkare på Barn- och ungdomscentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och även är universitetslektor vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet.

Han menar att resultaten från den här studien i första hand visar att mer forskning behövs för att förstå hur havre påverkar kroppen när man har celiaki.

På Livsmedelsverket håller man med om att detta är intressant forskning,  men att man bör vara försiktig med vilka slutsatser man drar.

– Studien visar att immunstatusen inte förbättras fullständigt i tunntarmsslemhinnan hos vissa barn med celiaki när de ätit en glutenfri diet med ren havre. Samtidigt har studier, på denna population och på andra barn- och vuxenpopulationer, visat att tunntarmsslemhinnan läker med en glutenfri diet med ren havre, säger Ylva Sjögren Bolin, rådgivare och immunolog på Livsmedelsverket.

Hon menar att havre har ett mycket bra näringsvärde och därför är ett värdefullt tillskott till den glutenfria dieten.

–  Sammantaget överväger nyttan med ren havre risken för majoriteten av de med celiaki, säger Ylva Sjögren Bolin, rådgivare och immunolog på Livsmedelsverket.

Ren havre odlas, fraktas, mals och paketeras på ett sätt som garanterar att inga rester från sädesslag med gluten blandas in, och får därför märkas ”glutenfri”. Traditionellt framställd havre är ofta förorenad med vete, råg och/eller korn och lämpar sig därför inte i glutenfri kost.

Länk till studien