Studie visar en ny möjlig behandling vid celiaki

I dagens nummer av the New England Journal of Medicine, av många läkare betraktad som världens mest prestigefulla tidskrift, publicerar forskare från 7 länder, en studie där man prövat en helt ny behandling mot celiaki (glutenintolerans). En medicin som heter ”ZED1227”.

Jonas F Ludvigsson, Barnläkare i Örebro och professor vid Karolinska Institutet, har läst studien.

Vad handlar studien om?
– Vi vet sedan tidigare att patienter med celiaki har förhöjda transglutaminas-antikroppar. Transglutaminas är ett enzym som förändrar ämnet gluten och gör att patienter med celiaki reagerar kraftigare på gluten än andra. I den här studien har man tillverkat en ny antikropp mot transglutaminas och givit till personer med celiaki.

Vad visar studien?
– Hos patienter med celiaki som får i sig gluten, så ses efter 6 veckor en påverkan på slemhinnan, framförallt genom ökad inflammation och att tarmluddet minskar.

Hos de patienter som medvetet gavs gluten men samtidigt fick det nya läkemedlet såg man betydligt mindre inflammation och en mindre påverkan på tarmluddet.

Är det här ett botemedel mot celiaki?
– Nej, men det är ändå ett stort steg framåt. De som fick läkemedlet reagerade fortfarande när de fick i sig gluten men de reagerade mycket mindre än vanligt. Om det här läkemedlet fungerar även i andra studier kanske det kan bli ett läkemedel man kan ta om man fått i sig gluten av misstag, eller om man under en kortare period (t.ex. en veckas semester utomlands) har svårt att undvika gluten. Om medicinen förbättras ytterligare så  kanske den på sikt kan ersätta den glutenfria kosten, men det tror jag i sådana fall ligger många år framåt. Men det här läkemedlet är ändå ett mycket stort steg framåt.

Hade medicinen några biverkningar?
– Ja. Hälften av alla patienter fick biverkningar. De vanligaste var huvudvärk, illamående, diarré, kräkningar och ont i magen. Men även patienter som trodde att de fick medicinen (så kallad placebo) hade liknande biverkningar.

Kan man få ett recept på den här medicinen?
– Nej. Den finns ännu inte tillverkad och man behöver göra fler studier, men det är ett stort läkemedelsbolag med i den processen så jag tror att medicinen kommer.

Här kan du läsa mer om studien: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2032441