Svenska Celiakiförbundet kräver nationella och pålitliga kostråd för behandling av celiaki

Svenska Celiakiförbundet kräver, i ett uttalande som skickats till Socialdepartementet och Socialstyrelsen, nationella och pålitliga kostråd för behandling av celiaki.


 

Vi kräver nationella och pålitliga kostråd för celiaki!

Att äta glutenfritt har blivit trendigt. Men sjukdomen celiaki – som också kallas glutenintolerans – är ingen trendig diet. Celiaki är en kronisk sjukdom som innebär att man måste hålla en strikt glutenfri kost resten av livet.

Gluten finns i sädesslag som vete, råg och korn. När en person som har celiaki äter gluten uppstår en inflammation i tunntarmen. Celiaki går inte att bota, och det finns ingen medicin. Den enda behandling för den som har celiaki är att undvika gluten genom att äta strikt glutenfritt resten av livet.

Vad man kan och bör äta är det centrala i behandlingen av celiaki. Idag hämtar många med sjukdomen information och kunskap ifrån mer eller mindre trovärdiga källor på nätet eller av andra som är berörda. En hel del av detta är bra, men tyvärr långt ifrån allt. Vilka kostråd som dietister ger varierar också, och detta skapar förvirring och osäkerhet. Väldigt många som har celiaki möter alltså motstridiga uppgifter och råd kring sin kost och hälsa, och det är mycket svårt för den enskilde att navigera i detta.

I Sverige beräknas det att upp till 3 procent av befolkningen kan vara drabbad av celiaki. Att leva med celiaki är en ständig kamp för att ta reda på vad maten, godiset och allt annat som vi sätter i oss innehåller. Ett liv som inte alltid är så lätt! Man blir en frågvis och besvärlig gäst i matsalar och på krogen. Man lusläser innehållsförteckningar i butikerna och man blir ofta osäker. För att inte tala om kontamineringsrisken i köken som nästan är omöjlig att bedöma. Misslyckas man kan konsekvenserna bli omfattande.

Det är tydligt att nationella kostråd för behandlingen av sjukdomen celiaki behövs. Dietister och vårdpersonal måste ha tillgång till kostråd som uppdateras löpande allt eftersom nya vetenskapliga rön kommer kring vad som kan ingå i kosten för dem med celiaki.

Vi som organiserar personer som har sjukdomen celiaki kräver att pålitliga nationella kostråd för behandling av sjukdomen införs, och vi anser att Socialstyrelsen bör ha ansvaret för detta.

 

Bengt Fasth
Förbundsordförande Svenska Celiakiförbundet