Svenska Celiakiförbundet stöttar Musikhjälpen med Celiakibössan

Vi på Svenska Celiakiförbundet vill självklart vara med och bidra till årets insamling hos Musikhjälpen – ingen ska behöva dö av hunger!

Konflikter och klimatförändringar, samt Rysslands invasion av Ukraina som resulterat i att landets spannmålsexport har försämrats är bidragande orsaker till dern stora hungerkrisen vi ser idag.

– Världen hungrar mer än någonsin, i modern tid. Hungern orsakar ett omänskligt lidande och död, och särskilt hårt drabbas barnen, säger Kristina Henschen, generalsekreterare för Radiohjälpen som fördelar de pengar som samlas in till Musikhjälpen i ett pressmeddelande.

Vi har valt att döpa vår insamlingsbössa till ”Celiakibössan” för att lyfta och synliggöra den kroniska och autoimmuna sjukdomen celiaki som drabbar ca 1–3% av alla svenskar. Vid celiaki inflammeras tunntarmen vilket leder till undernäring där den enda behandlingen är strikt glutenfri kost

QR-kod till8 Celiakibössan för Musikhjälpen

QR-kod till insamlingen

Du känner väl till att Celiakifonden.se stöttar forskning om celiaki? Skänk gärna en gåva.

Celiakifonden