Vid årsskiftet försvinner merkostnadsersättningen för celiaki i Hallands län. Något som drabbar närmre tusen personer.

I Sverige har alla barn upp till 16 år rätt att få merkostnadsersättning. Men efter det är det upp till landstingen själva om personer som har celiaki ska få ersättning eller inte.Under 2018 är det enbart 8 av 20 landsting som väljer att betala ut ersättning. Det är bland annat Kronoberg, Västmanland, Gävleborg, Skåne, Örebro och Halland. Men från och med årsskiftet så försvinner alltså Halland från den listan.

Nu har flera medier uppmärksammat detta: (Klicka på respektive medie för att läsa/se nyheten) TV4, Aftonbladet och Expressen