Välkommen på kurs hos vårt ungdomsförbund

”Fri Från Gluten!” är en kurshelg som anordnas av vårt ungdomsförbund SCUF för dig som är mellan 15-29 år och nyligen fått diagnosen celiaki. Kursen äger rum i Stockholm helgen 7-8 okt. 

Att få diagnosen celiaki innebär en omställning och mycket nytt att lära sig. Men du behöver inte göra allting ensam. SCUF samlar medlemmar från hela Sverige så att vi tillsammans kan hjälpa och stötta varandra.

”Fri Från Gluten!”-helgen anordnas för att ge dig kunskap som gör det enklare att ha celiaki. Både genom föreläsningar, studiebesök och erfarenhetsutbyte med andra unga med celiaki.

SCUF står för resor, mat och boende, vilket innebär att träffen är gratis att delta på.

För att komma på träffen behöver du vara medlem i SCUF, det kan du bli här: http://www.scuf.se/medlemskap/

Läs mer om ”Fri Från Gluten!” och anmäl dig här

Sista anmälningsdag är torsdag den 31 augusti.