Vi har stadgar för det nationella förbundet och för läns- och lokalföreningarna. I stadgarna regleras respektive organisation vad gäller bl.a. ändamål, styrelse, årsmöte och medlemskap.


Nuvarande stadgar:

Förbundsstadgar
Förbundsstämman 2012 justerade stadgar för förbundet och justerade normalstadgar för läns- och lokalföreningar. Stämman antog också arbetsordning för förbund, länsförening och lokalförening. Varje föreningsstyrelse måste till årsmötet 2013 föreslå motsvarande justering av sin förenings stadgar och tillägg vad gäller arbetsordning.
Stadgar länsförening SCF pdf
Stadgar länsförening SCF word
Stadgar lokalförening SCF
 pdf
Stadgar lokalförening SCF word

Just nu pågår en stadgeöversyn inom Svenska Celiakiförbundet. Beslut om stadgarna ska fattas vid förbundsstämman i maj 2017, samt vid stämman 2018. Läs mer om stadgerevisionen här.