Förbundet på årsmöte med Europas alla celiakiförbund

Delegater från 30 länders celiakiförbund träffades i Lissabon, Portugal i mitten av september när Association of European Coeliac Societies (AOECS) höll årsmöte. Utöver årsmötet stod mingel och konferens på schemat. I år gjorde den sista timmen störst avtryck. Bland annat berättade polska celiakiförbundet om hur de arbetat med att ordna transporter med glutenfria livsmedel till Ukraina. Det var också så grunden lades till ”Ukraine Emergency Fund” som administreras av AOECS.

Stödet till Ukraina

Pengarna från fonden har gjort det möjligt att leverera 25 ton glutenfri mat till Ukraina. När ukrainarna själva berättade om krigets konsekvenser blev det känslosamt. Över 40 procent av deras landsmän har förlorat sina jobb samtidigt som tillgången på mat har blivit sämre. När det gäller glutenfria livsmedel är utbudet begränsat och priset på det som finns har ökat med 30 %. Våra ukrainska vänner tackade alla som har bidragit till matleveranserna. Kriget pågår i detta nu och det går fortfarande att bidra till AOECS:s katastroffond.

Ny standard

En fråga som diskuterades var standarden för hur glutenfria livsmedel ska produceras. AOECS är i färd med att uppdatera standarden som reglerar hur matproducenter ska tillverka säkra glutenfria livsmedel som är avsedda för celiakister och som även ska kunna licensieras med Det överkorsade axet. Den nya standarden börjar gälla den första januari 2023.