Förbundsstämma 2023

Den 14 maj höll Svenska Celiakiförbundet förbundsstämma i Stockholm. På mötet valdes Madeleine Hedberg till ny förbundsordförande efter avgående Bengt Fasth som haft posten sedan 2017. Förutom Bengt avgick även Fannie Ek efter sex år i förbundsstyrelsen. Totalt röstade 39 ombud på stämman som i år endast behandlade två motioner (vilka avslogs).

Här kan du se samtliga ledamöter i den nyvalda förbundsstyrelsen.

Under helgen anordnades också workshop för representanterna på plats som handlade om medlemsvärvning. Marta från Gluten Free Makers var på plats för att bjuda på och berätta om sina produkter och varumärke. Fibr stod för en del av fikat med sina allergenvänliga bars.

Protokollet kommer att läggas ut på Celiakiförbundets hemsida när det är justerat. Förbundsstämman 2023: www.celiaki.se/organisationen/forbundsstamma-2023/

Tack till alla som deltog och välkommen nya förbundsstyrelsen!