Celiakiförbundet

Förbundsstämma 2023

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ.

Till förbundsstämman skickar föreningarna ombud för att ta beslut rörande förbundets verksamhet och organisation. På stämman väljer ombuden även förbundsstyrelse, valberedning och revisorer.

Alla har rätt, även enskilda medlemmar, att lämna in förslag till stämman, så kallade motioner, samt nominera personer till förtroendeuppdrag.

Senast första februari ska motioner och nomineringar vara inkomna.

Motioner mejlas till förbundskansliet på [email protected]
Nomineringar mejlas till valberedningen på [email protected]

—————————————————————————————

Förbundsstämman 2023 hölls på The Park, Magnus Ladulåsgatan 1 i Stockholm, 13-14 maj 2023.

Kallelse till stämman 2023 samt inbjudan till förberedelser inför förbundsstämman, 13-14 maj 2023. Publicerad 2023-03-13 samt mejlad samma datum till celiakiföreningar, valberedning, revisorer och Svenska Celiakiungdomsförbundet. Själva stämman hölls söndag 14 maj.

STÄMMOHANDLINGAR I PDF

Protokoll från förbundsstämman 2023-05-14

Siffran framför några handlingarna nedan, hänvisar till punkt de behandlandlades under i dagordningen.

Arbetsformer för stämman
Ramprogram
Antal ombud varje förening har rätt att företrädas på stämman av
5 Förslag till dagordning
6 Verksamhetsberättelse 2021 & 2022
7  Årsredovisning 2021
7  Årsredovisning 2022
8  Revisionsberättelse 2021
8  Revisionsberättlese 2022
12 Förslag på arvoden till förtroendevalda
15 Motioner och förbundsstyrelsens yttranden över dessa
16 Förbundsstyrelsens förslag:
Förslag 1 angående förändrade medlemsavgifter 2024 och 2025
Förslag 2 angående stadgeändring av § 35
Förslag 3 angående förbundets centrala organisation – Affärsverksamheten
Förslag 4 angående förbundets centrala organisation – Celiakifonden
17 Förslag till Inriktningsplan  för 2024-2025
17 Förslag till Finansieringsplan för 2024-2025
18 & 19 Valberedningens förslag
20 Fastställande av valberedningsintruktion