Frågor: Är celiaki ärftligt?

Celiaki är till viss del ärftlig. Det betyder att människor som har en nära släkting med celiaki löper en högre risk att få sjukdomen. Risken att drabbas av celiaki är omkring 15 procent om någon annan i familjen har sjukdomen.

Kan celiaki växa bort?

Celiaki är en kronisk sjukdom som inte växer bort som många födoämnesallergier gör. Det är vanligt att symtomen som en person har efter glutenintag varierar över livet men det är viktigt att veta att de skador som uppstår efter glutenintag är desamma.

Hur lång tid tar det innan tarmens slemhinna läker efter påbörjad glutenfri diet?

Det är individuellt. Generellt läker tarmen snabbare hos barn än hos vuxna. För barn kan det ta upp till 6 månader och för vuxna ända upp till ett år. I enstaka fall kan det ta längre tid.

Är det vanligt med dåligt järnvärde när man har celiaki?

Vid obehandlad celiaki kan järnbrist vara vanligt, men detta är innan tarmen har hunnit läka då man har ett försämrat näringsupptag.
Vad bör jag med celiaki tänka på när jag blir gravid?
Om man har en välbehandlad celiaki, äter glutenfri kost och har fått konstaterat att tarmen mår bra och har läkt behöver du inte fundera över något särskilt. Då är det samma råd och rekommendationer till dig som till gravida utan celiaki.

Frågor om mat och celiaki

Frågor: Måste personer med celiaki även äta laktosfritt?

Läkare och dietister rekommenderar ibland att den nydiagnostiserade celiakipatienten utesluter laktos ur kosten under 3-6 månader. Det beror på att den skadade tarmen kan ha svårt att bryta ner laktos. De flesta personer med celiaki kan äta produkter med laktos när tarmen har läkt.

Måste jag hålla glutenfri kost även om jag inte har några symtom?

Om man har celiaki så ska man hålla sig till en glutenfri diet resten av livet. Tarmslemhinnan kan skadas även om man inte får några symtom. Det har på senare tid uppmärksammats att en del kan uppleva att de är känsliga för gluten utan att de har en konstaterad celiaki – vilket kanske kan förvirra. Men för att summera; har man konstaterad celiaki så är det viktigt att hålla sig till en så strikt glutenfri kost som möjligt.

Behöver jag använda glutenfritt smink? Läppstift hamnar ju i munnen.

Det är bara gluten som intas via munnen som kan vara skadligt vid celiaki, så smink och hudvårdsprodukter går bra även om det skulle finnas gluten i produkten. När det kommer till läppstift som ju hamnar i munnen så är det precis som med mat: man får i sig gluten om det finns gluten i produkten. Så läs på innehållsförteckningen eller hör med tillverkaren om det inte anges på produkten. Det har dock gjorts en liten studie* där man analyserade fyra olika läppstift där vete och korn fanns med i innehållsförteckningen, men där inget gluten kunde påvisas. Troligtvis handlar det alltså om mycket små mängder man kan få i sig från ett läppstift, men innan större studier har gjorts går det inte att säga att det alltid är så. *Gluten in Cosmetics: Is There a Reason for Concern? Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2012;112:1316-1323

Bör jag äta något tillskott vid celiaki för att få i mig vad som behövs?

Det finns inga generella rekommendationer när det kommer till tillskott av vitaminer och mineraler vid celiaki. Det är dock vanligt att man i samband med diagnos ser en brist på till exempel B12, järn och folat, men detta är innan tarmen har hunnit läka då man har ett försämrat näringsupptag. Genom en allsidig glutenfri kost, och när tarmen har läkt, går det alldeles utmärkt att få i sig av alla vitaminer och mineraler.

Kan man springa genom ett sädesfält eller hoppa i spannmål om man har celiaki?

För att gluten ska vara skadligt måste det nu tunntarmen vilket det inte gör i stor utsträckning om det andas in. Det är osannolikt att mängden gluten man andas in skulle vara av den storleksordningen att det är skadligt om det inte händer mycket ofta.

Frågor om mat och celiaki

Kan man baka glutenfri pizza i en stenugn där man även bakar pizza med vetemjöl i?

Det bör inte vara någon fara att tillaga pizzan i samma ugn så länge den skyddas från eventuella mjölrester i ugnen till exempel genom att den läggs på folie eller bakplåtspapper.

Vad ska man tänka på i köket? Kan man till exempel använda samma brödkniv som någon använt i glutenbröd?

Om inte det glutenfria hanterats först så tvätta av ytor, redskap, knivar och skärbrädor emellan. Använd separata brödkorgar och uppläggningsfat.

Frågor om glutenfri kost

Frågor: Kan personer med celiaki äta havre?

Resultat av ett antal forskningsstudier har visat att havre kan ingå i kosten hos de allra flesta med glutenintolerans. Den havre som kan ingå i glutenfri kost, efter samråd med läkare och dietist,  är så kallad ren havre märkt ”glutenfri”.  Ren havre odlas, fraktas, mals och paketeras på ett sätt som garanterar att inga rester från sädesslag med gluten blandas in, och får därför märkas ”glutenfri”. Traditionellt framställd havre är ofta förorenad med vete, råg och/eller korn och lämpar sig därför inte i glutenfri kost.

Kan personer som har celiaki äta sojasås?

Livsmedelsverket har vid ett flertal tillfällen analyserat ett antal sojasåser vad gäller gluten.  Läs Livsmedelsverkets svar här. Scrolla nedåt på sidan.

Hur är det med arsenikhalterna i ris och risprodukter?

Livsmedelsverket undersökte 2015 innehållet av arsenik i ris och risprodukter. Resultaten visade att ris innehåller arsenik i varierande halter och att halten arsenik är hög i framför allt de undersökta riskakorna och i fullkornsriset. Halterna är inte så höga att de innebär akuta risker, men arsenik är ett ämne som man ska försöka att få i sig så lite som möjligt av. På lång sikt kan arsenik ge ökad risk för bland annat cancer i lungorna eller urinblåsan. Att äta ris och risprodukter några gånger i veckan som är det vanliga i Sverige är ingen risk för hälsan. Men vuxna bör inte äta ris och risprodukter (risgröt, risnudlar och rismellanmål) varje dag. Barn bör inte äta ris eller risprodukter oftare än fyra gånger per vecka. Livsmedelsverket ger rådet att inte ge risdryck eller riskakor till barn under sex år. Produkter anpassade för personer med celiaki, till exempel pasta och bröd baserat på rismjöl, visade inte på samma höga halter arsenik som vanligt ris och andra risbaserade produkter i undersökningen. Läs mer här på Livsmedelsverkets hemsida om myndighetens undersökningar och rekommendationer gällande risprodukter.

Vad är vetestärkelse och är det onyttigt?

Vetestärkelse är kolhydrater som finns i vete och består av långa kedjor av glukos, så kallade polysackarider. I kroppen bryts stärkelse ned till glukos precis som andra sammansatta kolhydrater. För en person med celiaki kan det vara olämpligt med vetestärkelse om det inte är så kallad ren vetestärkelse som finns i glutenfria produkter. Står det vetestärkelse på en produkt som inte är klassad som en glutenfri produkt kan denna innehålla gluten i de mängder som inte är lämpliga vid celiaki. Läs mer om vetestärkelse i en artikel ur vår medlemstidning CeliakiForum.

Vad innebär naturligt glutenfritt?

Naturligt glutenfritt avser produkter som inte kommer från vete, korn eller råg. Hit räknas livsmedel som tex ris, majs, potatis, hirs, bovete, teff och quinoa. Tidigare fanns ett gränsvärde i Sverige för ”Naturligt glutenfritt” på 20 ppm, men idag finns inget gränsvärde för naturligt glutenfritt. Därför är ”Naturligt glutenfritt” idag endast ett begrepp och en definitionsfråga om var livsmedlet kommer ifrån och är inte en garant på att det understiger ett visst gränsvärde för gluten i produkten. Har dessa produkter inte kontaminerats på något sätt så innebär detta alltså rent teoretiskt 0 ppm gluten. Men naturligt glutenfria livsmedel kan ändå innehålla gluten från kontaminering och glutenfri märkning på sådana produkter kan garantera att gluteninnehållet är mindre än 20 ppm.

Frågor om märkningar av glutenfritt

På vissa produkter står det ”kan innehålla spår av vete”. Kan jag som har celiaki äta det?

Personer som har celiaki kan i regel äta produkter som innehåller spår av gluten, men självklart kan man ha i åtanke hur mycket och hur ofta man äter dessa. Det finns i dagsläget inga gränsvärden för produkter som är märkta med ”Kan innehålla spår av…”. Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om reglerna kring ”Kan innehålla spår av…”-märkning.

Frågor om ”Är det gluten i det här”?

Måste man välja glutenfri-märkta cornflakes?

Cornflakes innehåller maltextrakt som oftast kommer från korn, men kan också tillverkas av majs. Livsmedelsverket har analyserat glutenhalten i cornflakes. I den senaste undersökningen från 2011 fann man att glutenhalterna varierade mellan 10 mg gluten/kg till 30 mg gluten/kg i de flesta sorter och i en del förpackningar påvisades inte gluten. Två fabrikat innehöll högre halter. Då dessa analyser gjordes för ett antal år sedan kan man tyvärr inte säga om det i dag är samma halter gluten i de olika fabrikaten. Svenska Celiakiförbundets råd är att man helst bör välja glutenfria cornflakes.

Finns det gluten i vanliga tuggummin?

I innehållsförteckningen på många tuggummin står det att de innehåller xylitol, sorbitol, mannitol, aspartam och acesulfam-k. Dessa är sötningsmedel som inte innehåller gluten. Däremot kan överdriven konsumtion av sötningsmedel ha laxerande verkan och kanske kopplas ihop med symtomen för celiaki.

Innehåller stärkelse gluten?

Den vetestärkelse som används i glutenfria ersättningsprodukter, är enligt EU:s regelsystem glutenfritt, det vill säga glutenhalten i den totala produkten får inte överstiga 20 ppm. Om stärkelsens ursprung kommer från vete, korn eller råg, måste detta märkas ut i ingrediensförteckningen. Står det bara stärkelse är ursprunget majs, ris, potatis eller tapioka. Läs mer om vetestärkelse här

Innehåller glukossirap gluten?

Svar: Se svar på Livsmedelsverkets hemsida Scrolla nedåt på sidan

Innehåller maltodextrin gluten?

Maltodextrin är ren kolhydrat och tillverkas av stärkelse. Vid allergi eller överkänslighet reagerar man på ett protein. Maltodextrin kan vara framställt av vete, men även av potatis eller majs. Den europeiska stärkelseindustrin har infört en praxis för rening av hydrolysat av vete. Det innebär att slutprodukten får innehålla högst 20 mg gluten/kg. Därmed anses maltodextrin gå bra för glutenintoleranta.

Finns det gluten kvar i djurkött?

När ett djur äter gluten, till exempel från spannmål, bryts det ner till aminosyror. Glutenet försvinner då innan det tas upp av djurets blodbana och når vävnader (köttet). Djurkött innehåller inte gluten.

Innehåller lakrits gluten?

Själva lakritsroten är en baljväxt som inte innehåller gluten. Vid tillverkning av lakrits (godis) tillsätts ibland vetemjöl och detta framgår i så fall av ingrediensförteckningen.

Innehåller godis gluten?

Det kan finnas gluten i godis och man måste alltid läsa på innehållsförteckningen. Man får se upp med choklad med fyllning, en del lakrits, remmar av olika slag och en del lösgodis som kan innehålla gluten. Annars är det oftast ingen fara att plocka lösgodis så länge man läser på innehållsförteckningen. Men man får dock vara uppmärksam på att sleven är ren och att det inte ligger bitar av annat godis i samma låda.

Frågor om spannmål

Innehåller dinkel, spelt och durumvete gluten?

Ja, alla dessa är vetesorter som innehåller gluten och ska därför inte ätas vid celiaki.

Innehåller veteprotein gluten?

Ja, veteproteinet består till 80% av gluten.

Innehåller vetegräs gluten?

Vetegräset växer upp ur vetekärnan när den fått grodda sig, och gräset innehåller inte gluten.

Innehåller vetegroddar gluten?

Grodden växer direkt ut ur vetekärnan och innehåller gluten.

Innehåller vetekli gluten?

Kliet är skalet på vetekärnan. Kliet i sig innehåller inte gluten, men under produktionsprocessen kan kliet förorenas av andra delar av vetet. Man kan inte vara säker på att slutprodukten är glutenfri.

Innehåller bovete gluten?

Bovete är en ört med stärkelserika frön. Innehåller inte gluten.

Vad är spelt och emmer? Innehåller det gluten?

Spelt och emmer är äldre vetesorter som dagens vetemjöl härstammar från. De innehåller båda gluten och är olämpliga om man har celiaki.

Frågor om gluten och dryck

Gluten i öl

Halten av gluten i öl beror till största del på vilka sorters spannmål som används som råvara. Det säkraste är att välja öl med glutenfri märkning. Livsmedelsverket har också gjort analyser av ett antal ölsorter, senast 2013. Viktigt att poängtera är dock att detta var stickprov och att gluteninnehållet kan variera beroende på tillverkningsdatum.

Gluten i julmust

I julmust ingår bland annat maltextrakt eller maltarom. Malt framställs vanligtvis från sädesslaget korn, som innehåller gluten. Livsmedelsverket har vid flera tillfällen undersökt glutenhalter i olika slags julmust. Dessa undersökningar visar att det inte ska finnas någon risk för glutenintoleranta att dricka måttliga mängder julmust. Måttliga mängder innebär cirka ett till två glas. I Livsmedelsverkets senaste undersökning analyserades glutenhalten i åtta olika produkter av julmust. I sex julmustprodukter påvisades inte gluten och i de två produkter där gluten påvisades låg halten under 20 mg gluten/liter, som är gränsvärdet för ”glutenfri”. År 2011 analyserade Livsmedelsverket det mustextrakt som används vid framställning av de flesta julmustsorter. I detta mustextraktet påvisades inte gluten.

Frågor: Gluten i whisky och annan starksprit

Starksprit från spannmål tillverkas av vete, till exempel Renat eller Vodka. Starksprit kan också tillverkas av malt och/eller korn, till exempel whisky. Vid framställningen sker en destillation som med stor sannolikhet inte överför gluten till den slutliga produkten. Livsmedelsverket har analyserat ett fåtal sorter starksprit. Gluten påvisades inte i någon av dem. På Livsmedelsverkets hemsida finns fördjupad information: Livsmedelsverket

 


Läs mer

Symtom
Att äta glutenfritt