Celiakiförbundet

Kallelse årsmöte – 12 mars 2024

Händelsen äger rum: 2024-03-12

Celiakiföreningen i Stockholms län bjuder in till årsmöte tisdagen 12 mars 2024
Kallelse årsmöte

När: Tisdagen den 12 mars 2024, klockan 18:00 – 20.00
Plats:  The Park, Magnus Ladulåsgatan 1
Anmälan: Klicka här!

Vi serverar en läcker glutenfri smörgåstårta och tillhandahåller drycker vid vårt kommande årsmöte. För de som önskar finns även möjlighet att köpa glutenfri öl till självkostnadspris. Kaffe kommer också att erbjudas kostnadsfritt.

OBS! Du måste vara medlem för att få närvara på årsmötet. Om du är osäker på om du är medlem eller ej, titta på ditt medlemskort i medlemsappen Cardskipper vilket giltighetsdatum ditt medlemskap har, eller skriv ett mejl till [email protected]

Meddela oss senast fredagen den 28 februari 2024.

Årsmöteshandlingar
Dessa kommer att presenteras på vår hemsida två veckor före årsmötet.
www.celiaki.se/foreningar/stockholms-lan

Dagordning Årsmöte 2024
Förslag till dagordning

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Val av årsmötesfunktionärer
 1. Ordförande
 2. Sekreterare
 3. Två protokolljusterare tillika rösträknare
 • 3 Fastställande av röstlängd
 • 4 Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna
 • 5 Godkännande av dagordning
 • 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och framläggande av bokslut/årsbokslut/årsredovisning
 • 7 Revisorernas berättelse
 • 8 Fastställande av resultat- och balansräkningar
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10 Fastställande av eventuella arvoden till förtroendevalda
 • 11 Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen och valberedningen.
 • 12 Behandling av motioner
 • 13 Behandling av styrelsens och revisorernas förslag
 • 14 Fastställande av verksamhetsplan
 • 15 Fastställande av budget
 • 16 Val av styrelse – där ordförande och kassör väljs med växelvis avgång

Se valberedningens förslag

 • 17 Val av två revisorer med eller utan en suppleant (1 år)
 • 18 Val av valberedning, för valen till nästa ordinarie årsmöte
 • 19 Eventuella övriga val
 • 20 Övriga frågor
 • 21 Årsmötets avslutande

 

Aktiviteter Celiakiföreningen i Stockholm planerar för 2024
Håll utkik på vår hemsida www.celiaki.se/foreningar/stockholms-lan och i
medlemsappen Cardskipper för mer information, datum och anmälan.

Har du tips på aktiviteter? Mejla oss gärna till [email protected]

Hjärtligt välkommen önskar vi i styrelsen!

Stockholm 2024-02-06

Styrelsen Celiakiföreningen Stockholms län