Celiakiförbundet

Årsmöte – 6 mars, MJ:s hotel i Malmö

Händelsen äger rum: 2018-03-06

Tisdagen den 6 mars kommer vi att ha årsmöte på MJ:s hotel i Malmö, Mäster Johansgatan 13. Mötet startar 18:00 med lättare förtäring.

Anmälan till mötet görs senast två veckor innan d.v.s. den 20 februari. Maila in ditt namn, medlemsnummer och allergi/intolerans till [email protected] skriv ”Anmälan årsmöte 2018” i ämnesraden. Eller kontakta Mia Rylander på telefon 040-12 14 20.

Handlingar till årsmötet:
Verksamhetsberättelse
Resultatrapport
Balansrapport
Verksamhetsplan 2018
Budget 2018