Celiakiförbundet

Extra årsmöte Celiakiföreningen i Dalarnas län

Händelsen äger rum: 2023-09-04

TIll dig som är medlem i Celiakiföreningen i Dalarnas län

Celiakiföreningen i Dalarnas län har för närvarande ingen av ordinarie årsmöte vald styrelse. Med anledning av detta, kallas du till ett extra årsmöte som ska ta ställning till om föreningen ska läggas ned.
Om du är intresserad av att arbeta vidare med föreningen på en styrelseplats, hör av dig till [email protected]

Får föreningen ihop tre styrelseledamöter (ordförande, kassör och ledamot) så kan föreningen leva vidare. Förbundskansliet kommer då att vara behjälpliga med uppstart för den nya styrelsen.
Helgen den 9–10 september, anordnar Celiakiförbundet en utbildning för nya förtroendevalda i Stockholm.

Datum och tid för det extra årsmötet: 2023–09-04 klockan 18.00-19.00
Plats: Teams (länk till mötet skickas ut veckan innan mötet)
Anmälan görs senast 21 augusti till [email protected]

Dagordning vid årsmötet
1/ Årsmötets öppnande
2/ Val av årsmötesfunktionärer
Ordförande
Sekreterare
Två protokolljusterare tillika rösträknare
3/ Fastställande av röstlängd
4/ Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna
5/ Godkännande av dagordning
6/ Fråga om föreningens nedläggning.
7/ Föreningens ekonomi lämnas över till Celiakiförbundet 802010-4504
8/ Övriga frågor
9/ Årsmötets avslutande

Välkommen!

Hälsningar

Magnus Filipsson                           Katarina Verbeet
Generalsekreterare                        Administratör
Svenska Celiakiförbundet               Svenska Celiakiförbundet