Celiakiförbundet

Familjedag på Tosselilla

Händelsen äger rum: 2017-07-02

Celiakiföreningen i Skåne län (SCF) anordnar tillsammans med Svenska Celiakiungdomsförbundet Region Syd (SCUF), en familjedag på Tosselilla söndagen den 2 juli.

Till en kostnad av 50kr/medlem (gratis för barn upp till 100cm) bjuds ni på inträde, mat och fika under dagen utöver allt som Tosselilla har att erbjuda.

Som medlem räknas huvudmedlem, familjemedlem, stödmedlem i Svenska Celiakiförbundet (SCF).

Vi samlas vid entrén till Tosselilla kl. 9.45. (Tosselilla har öppet 10.00-18.00)

Icke medlem i SCF betalar själv på plats till Tosselilla: 190kr (gratis för barn upp till 100cm)

Om ni har ett huvudmedlemskap (250kr per kalenderår) kan resterande som bor på samma adress bli familjemedlemmar för endast 50kr/år. För att bli familjemedlem i SCF/SCUF e-posta namn, ålder, medlemsnummer på huvudmedlem, samt eventuell diagnos/er till [email protected].

Anmälningsformuläret hittar ni här.