Celiakiförbundet

Intresseanmälan Mat för livet mässan 

Händelsen äger rum: 2018-10-05

På senast årsmötet diskuterades Mat för livet mässan. Styrelsen upplever att intresset för en resa dit har minskat, men årsmötet önskade att vi gör en intressekontroll. Årets Mat för livet mässa är fredagen den 16/11 samt lördagen den 17/11 kl 10.00–16.00. Ingen i styrelsen kan följa med på en eventuell bussresa lördagen den 17/11. Styrelsen önskar höra efter vilket intresse som finns i föreningen att en buss anordnas? Kan någon av medlemmarna åta sig att pricka av deltagarna, ordna med inträde på plats m.m?
Om det inte blir någon bussfärd kan föreningen erbjuda att subventionera inträdet samt bilersättning vid samåkande till mässan för de medlemmar som har intresseanmält sig. Styrelsen kommer ta ställning till vad vi kan erbjuda efter anmälningstidens slut 5/10.
Vänligen ange vid intresseanmälan om ni kan tänka er vara ”reseledare”, om ni har för avsikt att åka själva om det inte blir någon bussfärd. Vilken ort åker ni från? Hur många är ni i bilen? Kan någon mer åka med i bilen?
De som har intresseanmält sig (ej bindande) kommer att få ett mail med ytterligare information hur det blir efter den 5/10.

 

Maila intresseanmälan till [email protected] om ni har önskemål att åka till Mat för livet mässan senast 5/10.