Kostråden gällande havre och celiaki har inte ändrats!

I ett pressmeddelande om en doktorsavhandling vid Umeå universitet skrevs det i slutet av november 2017 att kostråden rörande havre och celiaki ändrats. Svenska Celiakiförbundet var omgående i kontakt med Umeå universitet, Livsmedelsverket och flera celiakiforskare, och det visade sig att det var direkt felaktigt; vare sig sjukvården eller Livsmedelsverket har ändrat några kostråd rörande havre och celiaki.

Svenska Celiakiförbundet publicerade därefter en nyhet där både Livsmedelsverket och en framstående celiakiforskare uttalar sig om studien. Läs mer här: https://www.celiaki.se/studie-om-havre-och-celiaki-vid-umea-universitet/

Umeå universitet ändrade i samband med detta sin text till en vagare, och mer sanningsenlig, formulering: att en vetenskaplig studie pekar på att havre är kopplat till en viss inflammatorisk reaktion hos en del personer med celiaki och att mer forskning behövs, men inget om att kostråden ändrats. Läs mer här: http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning/havre-kopplat-till-inflammatorisk-reaktion-hos-vissa-personer-med-glutenintolerans.cid288326

De senaste veckorna har flera medier publicerat notiser som bygger på den första, felaktiga informationen från Umeå universitet. Svenska Celiakiförbundet vill med anledning av dessa publiceringar bringa lite klarhet i saken.

Svenska Celiakiförbundet har även publicerat ett pressmeddelande om att kostråden inte har ändrats. Läs mer här: https://www.mynewsdesk.com/se/celiakiforbundet/pressreleases/kostraaden-gaellande-havre-och-celiaki-har-inte-aendrats-2426264