Celiakiförbundet

Årsmöte – 14 mars, Lund

2019-02-11

Årsmöte för Celiakiföreningen i Skåne Län

Torsdagen den 14 mars kommer vi att ha årsmöte på Annegården, Skansvägen 5, Lund. Mötet startar 18:00 med lättare förtäring. Anmälan till mötet görs senast två veckor innan d.v.s. den 28 februari.
Maila in ditt namn, medlemsnummer och allergi/intolerans till [email protected], skriv ”Anmälan årsmöte 2019” i ämnesraden. Eller kontakta Mia Rylander på telefon 040-12 14 20.
Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga hos styrelsen senast två veckor innan mötet.

Välkommen!