Celiakiförbundet

Årsmötet

2017-03-21

Söndagen den 12 mars var det återigen dags för ett årsmöte. Den här gången höll vi till på Scandic i Falun, med hoppbackarna i bakgrunden.

Vi var 28 personer som deltog, samma antal som förra året! Det var trevligt att se att det var flertalet nya personer som dök upp i år!

Efter lunchen började vi med årsmötet. Styrelsen och revisorerna redovisade året som gått. Styrelsen kommer att få en ny sammansättning under året. Åsa Sandell valde att avgå som sekreterare, efter lång och trogen tjänst. Även Gun-Britt Hoxell valde att avgå. Som nya i styrelsen valdes Monika Matsson och Fia Ottosson in som ledamöter.

Under övriga frågor undrade mötesdeltagarna varför styrelsen har valt att INTE åka ner till ”Mat-för-livet” mässan i Kista under detta år. Anledningen är att det blir färre och färre som anmäler sitt intresse för resan. Tyvärr så kostar det mycket att hyra en buss för en hel dag. Är bussen då bara fylld till 1/3-del så blir kostnaden för stor. Tyvärr blir det inte så mycket billigare att ta en liten buss. Årsmötet ansåg att styrelsen ska informera mer om resan och försöka få ihop en resa även i år. Styrelsen tar det med sig.

Resultatet av enkäten som gjordes vid julbordet kommer att redovisas i nästa höstbulle.

Maria Danmo och Jennica Simesgården informerade om stadgearbetet som förbundsstyrelsen gör. De anser att stadgarna är åldriga och behöver förnyas. Bland annat anser de att Celiakiförbundet enbart ska företräda de med gluten-intolerans. Astma-och Allergi Förbundet företräder redan nu de övriga diagnoserna, så det är bara dumt att de ska företrädas av två förbund. Styrelsen har ägnat många timmar åt stadgearbetet under hösten.

Vi avslutade stämman med att avtacka Åsa och Gun-Britt för deras arbete i styrelsen och stämmans ordförande, Ronny Björn.

Ulf Lindberg