Celiakiförbundet

Årsmötet

2016-04-14

Det var ett välbesökt årsmöte som hölls på Geschwornergården i Falun. Vi började med lunchen, som var superb! När den var avklarad och alla satt mätta och belåtna, startade årsmötesförhandlingarna. Styrelsen kunde redovisa vad vi hade haft för aktiviteter och även tala om vad som hade blivit inställt på grund av olika orsaker. Vi ska jobba vidare med att försöka få en restaurang- eller kockskola att erbjuda en festmåltid som är GLMS-fri. I år utökades även styrelsen med två personer! Gun-britt Hoxell, Ludvika och Jennica Simesgården, Borlänge,  valdes in. Så med nytt friskt blod i styrelsen ser vi fram emot många aktiviteter och stor uppslutning  av medlemmarna under året!

Styrelsen