Celiakiförbundet

CeliakiNytt nr 3 2017

2017-08-04

I CeliakiNytt har vi förslag på två aktiviteter som möjliggör att vi medlemmar kan träffas Tidning nr 3 2017_mejl nämligen äventyrsparken High Chaparral och matmässan Det goda livet.