Celiakiförbundet

Celiakinytt nr. 2 2018

2018-12-05

Celiakinytt nr 2 2018 skickades ut till våra medlemmar m.h.a. Postnord i mitten av november. Dessvärre var det många som kom i retur pga. avflyttningar. I detta nummer rapporteras det från medlemsfikat i Moheda, information om höstfika i Växjö samt julbord i Alvesta.

Trevlig läsning!

Tidning nr 2 2018_post