Celiakiförbundet

Funktionsrätt Sthlms län lanserar FKB-handboken

2022-02-21

Bild: Funktionsrätt Stockholms län

Den 21 februari lanserade Funktionsrätt Stockholms län Funktionsrättskonsekvensbeskrivning- handboken, FKB.

FKB utgår från mänskliga rättigheter och ”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. Syftet med att använda verktyget är att främja mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. FKB har tagits fram av Funktionsrätt Stockholms län tillsammans med sina 44 medlemsorganisationer med cirka 70 000 medlemmar.

Handboken ska användas i dialogen mellan funktionsrättsorganisationerna och regionen. FKB är ett tydligt och strukturerat verktyg som är lätt att använda på strukturell- och individnivå.

Regionvalet 2022 – Vad tycker politikerna i Region Stockholm om funktionsrättsfrågorna?

Var står de olika partierna? Under våren benar Funktionsrätt Stockholms län ut dessa frågor med en serie politikerutfrågningar. Celiakiföreningen i Stockholms län är medlemmar och alla våra medlemmar får också delta på mötena så passa på att anmäla dig redan nu!

Det kommer att arrangeras tre utfrågningar där fokus kommer att vara på de stora huvudområden: kollektivtrafik och färdtjänst, hjälpmedel och rehabilitering, samt hälso- och sjukvård.

Tid och plats
Mötet hålls i det digitala mötesrummet Teams.
Datum: Det kommer att vara tre tillfällen under våren. Varje tillfälle är fristående och du väljer själv vilka du vill vara med på:

• 25 mars, kl. 9.00 – 10.00. Tema: kollektivtrafik och färdtjänst.
• 20 april, kl. 9.00 – 10.00. Tema: hjälpmedel och rehabilitering.
• 19 maj, kl. 9.00 – 10.00. Tema: hälso- och sjukvård.

Anmäl dig via denna länk: https://funktionsrattstockholmslan.se/anmal-dig/