Celiakiförbundet

Info angående korrespondens

2018-10-15

Styrelsen har fattat beslut om att inga utskick görs med brev. All korrespondens sker via mail eller telefon. Var snäll och säg till om du vill ha post så skickar vi info till just dig (gäller endast dom som inte har någon mailadress). Beslutet är fattat av besparingsskäl. Vi vill använda medlemmarnas pengar till medlemsaktiviteter i möjligaste mån.