Celiakiförbundet

Uddevalla med omnejd

Välkommen till Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd! Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd har nästan 1 000 medlemmar och vänder sig till oss som bor i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål. Hos oss kan vi hitta information om våra diagnoser, aktuella aktiviteter, vilka som sitter i föreningens styrelse mm.

Du kan alltid läsa om våra aktiviteter här på hemsidan. Se även Kalendern.

Tillsammans med Celiakiföreningarna i Göteborg, Sjuhärad och Skaraborg har vi ett samarbete via Distriktsföreningen Västra Götaland.

En del info kan du dessutom läsa i vår medlemstidning ”CeliakiNytt”. CeliakiNytt kommer till din mail fyra gånger per år.

************************************************************************************************

Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd kallar alla medlemmar till:
Årsmöte lördagen den 16 februari 2018 klockan 11.00 i lokalen i Äsperöd i Uddevalla.
Vi bjuder på kaffe och bulle. Föranmälan krävs.
Välkomna!
Styrelsen
0706-468 864
[email protected]

************************************************************************************************

Årets Julbord
Julbordet avnjöts på Kanalrestaurangen i Trollhättan söndagen den 1:a advent.

************************************************************************************************

Nu tar Fikaträffarna Jullov. Välkomna tillbaka i mars 2019

Fikaträffar under hösten blir sista onsdagarna i oktober och november 2018 klockan 18.30 – 20.00

Kom och drick en kopp kaffe i all enkelhet och prata med andra celiakister. Fokus ligger på frågeställningen: ”Hur är det att leva med sin diagnos”?

************************************************************************************************

Drygt ett hundratal hittade till Bohusläns Museum och vår Hälsoföreläsning av Margareta Elding-Pontén

Temat på föreläsningen var ”glutenfritt med kemistens bästa baktips” och Margareta berättade om celiaki i allmänhet och den glutenfria kosten i synnerhet. Efter pausen övergick hon till att prata om glutenfri bakning. Åhörarna ställde många intressanta frågor och vi gick alla därifrån med många nya kunskaper och en och annan aha-upplevelse.

Se vidare här: https://www.bohuslansmuseum.se/event/glutenfritt-med-kemistens-basta-baktips/

************************************************************************************************

En härlig dag i augusti besökte vi Uddevallas egen fritidsgård full med levande djur – Emaus.

Nya bekantskaper gjordes och vår förhoppning är alltid att våra celiakibarn, som så många gånger är ensamma med sin celiaki i sin vardag, ska hitta nya vänner.

Vänner som de lär känna väl och binder vänskapsband med. Vänner som de dels kan träffa på trevliga aktiviteter hos oss, dels på egen hand.

”Alla andra får äta pepparkakor utom jag för jag tål dem inte” är en verklighet som vi alla kanske har upplevt någon gång. Då kan det vara väldigt skönt för barnen att veta i de stunderna att det finns kompisar, som har samma sjukdom, och som ibland hamnar i liknande situationer.

************************************************************************************************

Är du intresserad av vilket glutenfritt utbud som finns i andra länder?

Enklast att ta reda på det är att maila landets celiakiförbund.

Länk med info finns här: http://aoecs.org/?q=members

************************************************************************************************

Styrelsen 2018
Veronica Olsson, ordförande, Charlotte Olsson, sekreterare, Blomman Johansson, kassör, Jonas Josefsson, ledamot, Lindsay Mansour, ledamot

*************************************************************************************************

Vi har en ny generalsekreterare
Han heter Magnus Filipsson och har arbetat sedan i augusti 2018. Vi hälsar Magnus välkommen!

Förbundsstyrelsen 2018 består av:
Bengt Fasth, ordförande, Claes Simonsson, Madeleine Hedberg, Ryan Korsbakke, Fannie Ek, Per Hellman och Emelie Andersson.

************************************************************************************************

Info angående korrespondens
Styrelsen har den 2017-10-28 fattat beslut om att inga utskick görs med brev fr o m nu. All korrespondens sker via mail eller telefon. Var snäll och säg till om du vill ha post så skickar vi info till just dig (gäller endast dom som inte har någon mailadress). Beslutet är fattat av besparingsskäl. Vi vill använda medlemmarnas pengar till medlemsaktiviteter i möjligaste mån.

Alla som har lämnat en aktuell mailadress till oss får all information om vad som händer hos oss på den.

Styrelsen i Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd

************************************************************************************************

Böcker för utlåning
Föreningen har ett antal böcker som det går bra att låna. Kontakta oss om du är intresserad. Lånetiden är en månad åt gången.

Maila till [email protected] eller ring till ordföranden Veronica Olsson 0706-468 864.

REGISTER ÖVER BÖCKER SOM CELIAKIFÖRENINGEN I UDDEVALLA MED OMNEJD ÄGER

Böcker för utlåning – Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd

************************************************************************************************

Förhållningssätt

Vilket förhållningssätt ska vi i föreningen ha till alla matställen/matproducenter när det gäller glutenfritt?
Vi företräder även laktosintolerans, mjölkprotein- samt sojaallergi.

Förbundet är väldigt tydliga med att så länge som ett näringsställe håller sig till lagen och informerar om de
14 allergenerna så kan vi inte göra mer. Vi kan t ex inte kräva att det ska tas extra hänsyn till oss med intoleranser/allergier.

Krav på information om allergener i butik och på restaurang fr o m 2014-12-13
Har du uppmärksammat de nya reglerna? ”Tydliga krav på att ange innehåll i matvaror som köps över disk och nya regler för restauranger om att ange de vanligaste allergenerna i maten som serveras.”

************************************************************************************************

Alla är välkomna på våra aktiviteter
Vi i Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd välkomnar alla som är medlemmar i Svenska Celiakiförbundet, och andra med koppling till oss, att delta i våra aktiviteter.

Om deltagarna inte är medlemmar i vår Celiakiförening betalar de självkostnadspris. Ingen subvention utgår. Eventuell subventionen går bara till våra egna medlemmar.

************************************************************************************************

Celiaki och fibromyalgi: Finns det ett samband?
Forskningsrapport (skriven på engelska – översatt direkt i Google Translate, den är därför lite svårläst)

Det har visat sig att celiaki (CD) och icke-celiac glutenkänslighet (NCGS) har en hög prevalens i fibromyalgi (FM) patienter. NCGS är en relativt ny enhet som kännetecknas av gastrointestinala och extra-intestinala manifestationer i frånvaro av CD eller vete allergi. Det skiljer sig från CD eftersom anti-transglutaminas (anti-tTG) eller endomysiala antikroppar (IgA-EMA) saknas och tarmslemhinnan är normal eller med milda avvikelser ökad intraepiteliala lymfocyter i frånvaro av villi atrofi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26838498

http://www.cureceliacdisease.org/faq/is-there-an-association-between-celiac-disease-and-fibromyalgia/


Celiaki och fibromyalgi: Finns det ett samband?

Det har visat sig att celiaki (CD) och icke-celiac Glutio känslighet (NCGS) har en hög förekomst i fibromyalgi (FM) patienter (1-3). NCGS är en relativt ny enhet kännetecknad av gastrointestinala och extra-intestinala manifestationer i frånvaro av CD eller veteallergi (3). Det skiljer sig från CD eftersom anti-transglutaminas (anti-tTG) eller endomysiala antibodtalet (IgA-EMA) saknas och tarmslemhinnan är normal eller med milda avvikelser som ökade intraepiteliala lymfocyter i frånvaro av villös atrofi (3). Hos patienter med FM plus CD eller NCGS, behandling med glutenfri kost har visat sig förbättra symtom, inklusive muskel-culoskeletal smärta och trötthet (1).

FM är en mycket svår sjukdom att behandla. Om symtomen är signifikant lindras på uteslutning av gluten ur kosten, denna form av behandling kunde vara mycket intressant ur praktisk synvinkel. Emellertid är det kan vara svårt att veta vilken patienten skulle gynnas av en sådan närma sig. Inte bara symptomen av CD och NCGS kan vara atypiska och ganska mild (2) som de flesta FM-patienter har gastrointestinal symptom på grund av den höga graden av association av FM med colon irritabile (IBS) (1,2). I själva verket finns det en misstanke underliggande glutenkänslighet hos patienter med IBS och det har visats att IBS-patienter har mycket högre prevalens CD än befolkningen i allmänhet (2,4). Så kan IBS vara länken mellan CD och FM.

Ska vi screena varje FM patienten för CD och NCGS?
Data från litteraturen är kontroversiellt (2,5,6). Efter godkännande av den lokala kommittén för etik inom forskning och skriftligt medgivande från alla deltagare, undersökte vi den här frågan genom att studera 188 kvinnor för IgA EMA och IgG anti-tTG. I det här exemplet, 94 hade FM enligt American College of Rheumatolo-Gy s (ACR) diagnostiska kriterier (7) och 94 var friska kontroller parat för ålder. IgA EMA utvärderades genom indirekt immunoflu-orescence, med användning av humant navelsträngs som substrat och anti-human IgA fluorescerande konjugerad (INOVA, San Diego, USA). Alla prover späddes till 1: 2,5. Bestämning av IgG-antitTG gjordes genom ELISA (Orgentec®, Tyskland). Cut-offpunkt var av 10 U / ml, i enlighet med tillverkarensinstruktioner.
Endast en FM patient (1,1%) hade en positiv IgG anti-tTG-test (Titer 21 Ul / ml). Ingen av patienterna var positiva till IgA EMA. Alla friska kontrollerna var negativa för båda antikropparna. möjrens patienten överlämnades till gastrointestinal endoskopi med tunntarm biopsi. Resultat ansågs vara histologiskt normal (relation villus-crypt av 3: 1 och med 15 lymfocyter / 100 celler).

Enligt de resultat som presenteras ovan, fann vi att Det är inte värt att undersöka varje FM-patienter för CD. Vår resultaten skiljer sig från dem av Rodrigo et al., som fast inrättats en prevalens på CD 7% och 56% av lymfocytisk enteriti tolvfingertarmen biopsier motsvarande en Marsh typ 1 skada studera 104 FM-patienter med tillhörande IBS (2). Zipser et al. (5), undersöker 134 celiakipatienter fann FM i 9% av dem, medan förekomsten av FM i befolkningen beräknas att nå 5% (8). Å andra sidan, Tovoli et al. (6) beskriven
att den totala förekomsten av CD i FM-patienter liknade som väntat annars, som vi gjorde. Dessa skillnader kan förklaras av det faktum att förekomsten av CD i allmänhet befolkning varierar beroende på det geografiska läget som denna sjukdom har genetiska inflytande och är vanligare hos personer lagret HLA DQ2 och HLA DQ8 (9).
Vi drog slutsatsen att söka efter CD i FM-patienter är inte kostnadseffektivt och att denna upparbetning bör reserveras bara för dem med någon annan ledtråd till dessa astrointestinal sjukdomar.

************************************************************************************************