Celiakiförbundet

Uddevalla med omnejd

Välkommen till Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd! Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd har nästan 1 000 medlemmar och vänder sig till oss som bor i Dalsland, Trollhättan, Vänersborg och norra/mellersta Bohuslän. Här kan vi hitta information om våra diagnoser, aktuella aktiviteter, föreningens styrelse mm.

Tillsammans med Celiakiföreningarna i Göteborg, Sjuhärad och Skaraborg ingår vi i Länsföreningen Västra Götaland.

Våra aktiviteter annonseras regelbundet i vår medlemstidning ”CeliakiNytt”.

************************************************************************************************

Svenska Celiakiförbundets organisationsschema – kika här:
Organisationsschema Svenska Celiakiförbundet

Bättra på dina geografikunskaper – kika här: Sveriges län SCF

************************************************************************************************

Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd kallar alla medlemmarna till:

Årsmöte lördagen den 17 februari 2018 i lokalen i Äsperöd i Uddevalla, klockan 11.00.

Vi bjuder på kaffe och bulle. Föranmälan krävs senast 2018-02-16.

Välkomna!

Styrelsen

0706-468 864

[email protected]

*************************************************************************************************

Julbordet 2017

Var otroligt gott, trevligt, trivsamt och alla njöt för fulla muggar i den trygga förvissningen att allt var gluten- och laktosfritt och att det som innehöll mjölk och soja var tydligt uppmärkt!

Vid julbordet ställde vi i styrelsen en fråga till julbordsnjutarna:

”Vad tycker du att vi ska göra nästa år?

I början av varje verksamhetsår lägger vi i styrelsen en årsplanering i form av ett Årshjul. Det är redan påbörjat så smått och vi vill gärna ha hjälp med att fylla det mera. Låt fantasin flöda!”

Följande svar kom in:

 • Badresa till Bassholmen
 • Bakträff/baka
 • Besöka Mällby Lantgård på Tjörn
 • Bussresa till Mat-för-Livet mässan
 • Grilla på Emaus Lantgård
 • Guidade turer på olika orter runt om i vårt område
 • Gå på bio tillsammans
 • Gå ut och äta tillsammans
 • Räkkryssning med Byfjorden i augusti
 • Svampplockning tillsammans
 • Utflykt med Byfjorden till Bassholmen
 • Föreläsning om vilka följdsjukdomar som kan uppkomma i spåren av celiaki, t ex diabetes typ 1
 • Dessutom kom det förslag på att vi skulle be om mer färska grönsaker till nästa års julbord

Massor av bra förslag – tack för det!

Eftersom alla vi som sitter i styrelen har arbete vid sidan om och bedriver arbetet med föreningen på ledig tid så är alla medlemmar jättevälkomna att bilda arbetsgrupper som kan fixa aktiviteter. Det är bara att ta kontakt med oss i styrelsen, antingen via mail [email protected] eller på vår Celiakitelefon 0706-468 864.

Som en liten extra smällkaramell vill vi här visa ett alster som någon av våra unga medlemmar skapat. ”Konstverk skapat vid julbordet 2017” kallar vi det 🙂

 

 

 

Åter igen – många tack!

Styrelsen 2017
Veronica Olsson, ordförande, Knut Stensli, kassör, Charlotte Olsson, sekreterare,
Jane Stensli, ledamot, Nadia Josefsson, ledamot, Jonas Josefsson, ledamot,
Lindsay Mansour, ledamot

*************************************************************************************************

Nyordning vid korrespondens
Styrelsen har den 2017-10-28 fattat beslut om att inga utskick görs med brev fr o m nu. All korrespondens sker via mail eller telefon. Var snäll och säg till om du vill ha post så skickar vi info till just dig. Beslutet är fattat av besparingsskäl. Vi vill använda medlemmarnas pengar till medlemsaktiviteter i möjligaste mån.

Uddevalla som ovan
Styrelsen i Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd

************************************************************************************************

Våra Fikaträffar tar nu jullov och återuppstår igen i slutet av mars. Välkomna!

************************************************************************************************

Vi har fått en ny generalsekreterare – september 2017
Vår förbundsordförande Bengt Fasth skriver:
”Jag har den stora glädjen att också välkomna vår nya generalsekreterare Anna Maria Schröder till sitt nya jobb! Anna Maria har under drygt tre år jobbat som ombudsman och pressekreterare på förbundet och fortsätter nu som generalsekreterare. Det är en enig förbundsstyrelse som står bakom sin generalsekreterare. Anna Maria tillträder tjänsten med omedelbar verkan. Vi är mycket glada för att Anna Maria var intresserad av jobbet för det innebär att vi kommer igång snabbt och hon är väl insatt i våra frågor och vår verksamhet och vi känner henne väl! Flera av er har också redan lärt känna Anna Maria som en mycket bra ombudsman och pressekreterare. Det här kommer att bli riktigt bra!”

************************************************************************************************

Vi har fått en ny Förbundsstyrelse – maj 2017 – som består av:
Bengt Fasth, ordförande, Jonas Gombrii, Margareta Elding-Pontén, Claes Simonsson, Madeleine Hedberg, Ryan Korsbakke, Fannie Ek.

************************************************************************************************

INFO – Möjlighet till subvention av glutenfria produkter (f.d. SÄRNÄR) försvann för vuxna den 1 april 2017

Med anledning av det har styrelsen skickat en skarp protest till våra politiker i VGR:

En skarp protest mot beslutet att ta bort subventionen för vuxna personer över 16 år med celiaki i Västra Götalandsregionen fr o m 2017

Nu arbetar även förbundet rikstäckande med denna fråga.

************************************************************************************************

Böcker för utlåning
Föreningen har ett antal böcker som det går bra att låna. Kontakta oss om du är intresserad. Lånetiden är en månad åt gången.

Maila till [email protected] eller ring till ordföranden Veronica Olsson 0706-468 864.

REGISTER ÖVER BÖCKER SOM CELIAKIFÖRENINGEN I UDDEVALLA MED OMNEJD ÄGER

Böcker för utlåning – Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd

************************************************************************************************

Mötet 2016 vi alla sent kommer att glömma…. Vi hade bjudit in Ann Fernholm och hon

pratade om hur maten och framförallt socker påverkar våra kroppar, med fokus på celiaki, typ 2-diabetes och typ 1-diabetes. Ann Fernholm har en bakgrund inom både journalistiken och biotekniken (bioteknik är en tvärvetenskaplig kombination av biologi och teknik). Hon är doktor i molekylär bioteknik och utnämndes 2010 till Årets Vetenskapsjournalist. Ann har skrivit böckerna Ett sötare blod samt Det sötaste vi har och har dessutom skrivit många texter som publicerats i tidningar världen över. Hon är en av initiativtagarna till Kostfonden en oberoende fond som har som syfte att, på ett vetenskapligt sätt, få fram fakta om hur kosten påverkar våra kroppar.

 Se valda delar av föredraget på vår YouTubesida: Ann Fernholm förederag
************************************************************************************************

Förhållningssätt
Vilket förhållningssätt ska vi i föreningen ha till alla matställen/matproducenter när det gäller glutenfritt?
Vi företräder även laktosintolerans, mjölkprotein- samt sojaallergi.

Förbundet är väldigt tydliga med att så länge som ett näringsställe håller sig till lagen och informerar om de
14 allergenerna så kan vi inte göra mer. Vi kan t ex inte kräva att det ska tas extra hänsyn till oss med intoleranser/allergier.

************************************************************************************************

Celiaki och fibromyalgi: Finns det ett samband?
Forskningsrapport (skriven på engelska – översatt direkt i Google Translate, den är därför lite svårläst)

Det har visat sig att celiaki (CD) och icke-celiac glutenkänslighet (NCGS) har en hög prevalens i fibromyalgi (FM) patienter. NCGS är en relativt ny enhet som kännetecknas av gastrointestinala och extra-intestinala manifestationer i frånvaro av CD eller vete allergi. Det skiljer sig från CD eftersom anti-transglutaminas (anti-tTG) eller endomysiala antikroppar (IgA-EMA) saknas och tarmslemhinnan är normal eller med milda avvikelser ökad intraepiteliala lymfocyter i frånvaro av villi atrofi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26838498

http://www.cureceliacdisease.org/faq/is-there-an-association-between-celiac-disease-and-fibromyalgia/


Celiaki och fibromyalgi: Finns det ett samband?

Det har visat sig att celiaki (CD) och icke-celiac Glutio känslighet (NCGS) har en hög förekomst i fibromyalgi (FM) patienter (1-3). NCGS är en relativt ny enhet kännetecknad av gastrointestinala och extra-intestinala manifestationer i frånvaro av CD eller veteallergi (3). Det skiljer sig från CD eftersom anti-transglutaminas (anti-tTG) eller endomysiala antibodtalet (IgA-EMA) saknas och tarmslemhinnan är normal eller med milda avvikelser som ökade intraepiteliala lymfocyter i frånvaro av villös atrofi (3). Hos patienter med FM plus CD eller NCGS, behandling med glutenfri kost har visat sig förbättra symtom, inklusive muskel-culoskeletal smärta och trötthet (1).

FM är en mycket svår sjukdom att behandla. Om symtomen är signifikant lindras på uteslutning av gluten ur kosten, denna form av behandling kunde vara mycket intressant ur praktisk synvinkel. Emellertid är det kan vara svårt att veta vilken patienten skulle gynnas av en sådan närma sig. Inte bara symptomen av CD och NCGS kan vara atypiska och ganska mild (2) som de flesta FM-patienter har gastrointestinal symptom på grund av den höga graden av association av FM med colon irritabile (IBS) (1,2). I själva verket finns det en misstanke underliggande glutenkänslighet hos patienter med IBS och det har visats att IBS-patienter har mycket högre prevalens CD än befolkningen i allmänhet (2,4). Så kan IBS vara länken mellan CD och FM.
Ska vi screena varje FM patienten för CD och NCGS?
Data från litteraturen är kontroversiellt (2,5,6). Efter godkännande av den lokala kommittén för etik inom forskning och skriftligt medgivande från alla deltagare, undersökte vi den här frågan genom att studera 188 kvinnor för IgA EMA och IgG anti-tTG. I det här exemplet, 94 hade FM enligt American College of Rheumatolo-Gy s (ACR) diagnostiska kriterier (7) och 94 var friska kontroller parat för ålder. IgA EMA utvärderades genom indirekt immunoflu-orescence, med användning av humant navelsträngs som substrat och anti-human IgA fluorescerande konjugerad (INOVA, San Diego, USA). Alla prover späddes till 1: 2,5. Bestämning av IgG-antitTG gjordes genom ELISA (Orgentec®, Tyskland). Cut-offpunkt var av 10 U / ml, i enlighet med tillverkarensinstruktioner.
Endast en FM patient (1,1%) hade en positiv IgG anti-tTG-test (Titer 21 Ul / ml). Ingen av patienterna var positiva till IgA EMA. Alla friska kontrollerna var negativa för båda antikropparna. möjrens patienten överlämnades till gastrointestinal endoskopi med tunntarm biopsi. Resultat ansågs vara histologiskt normal (relation villus-crypt av 3: 1 och med 15 lymfocyter / 100 celler).
Enligt de resultat som presenteras ovan, fann vi att Det är inte värt att undersöka varje FM-patienter för CD. Vår resultaten skiljer sig från dem av Rodrigo et al., som fast inrättats en prevalens på CD 7% och 56% av lymfocytisk enteriti tolvfingertarmen biopsier motsvarande en Marsh typ 1 skada studera 104 FM-patienter med tillhörande IBS (2). Zipser et al. (5), undersöker 134 celiakipatienter fann FM i 9% av dem, medan förekomsten av FM i befolkningen beräknas att nå 5% (8). Å andra sidan, Tovoli et al. (6) beskriven
att den totala förekomsten av CD i FM-patienter liknade som väntat annars, som vi gjorde. Dessa skillnader kan förklaras av det faktum att förekomsten av CD i allmänhet befolkning varierar beroende på det geografiska läget som denna sjukdom har genetiska inflytande och är vanligare hos personer lagret HLA DQ2 och HLA DQ8 (9).
Vi drog slutsatsen att söka efter CD i FM-patienter är inte kostnadseffektivt och att denna upparbetning bör reserveras bara för dem med någon annan ledtråd till dessa astrointestinal sjukdomar.

************************************************************************************************
Krav på information om allergener i butik och på restaurang fr o m 2014-12-13

Har du uppmärksammat de nya reglerna? ”Tydliga krav på att ange innehåll i matvaror som köps över disk och nya regler för restauranger om att ange de vanligaste allergenerna i maten som serveras.”http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/text-pa-forpackning-markning/allergimarkning1/

************************************************************************************************