Celiakiförbundet

Bohuslän-Dal (fd Uddevalla mo)

Välkommen till Celiakiföreningen Bohuslän-Dal!

Celiakiföreningen Bohuslän-Dal har nästan 1 000 medlemmar och vänder sig till oss som bor i  Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Trollhättan, Uddevalla, Tanum, Vänersborg and Åmål. Hos oss kan vi hitta information om våra diagnoser, aktuella aktiviteter, vilka som sitter i föreningens styrelse etc.

Du kan alltid läsa om våra aktiviteter här på webbplatsen. Se även kalendern.

Tillsammans med Celiakiföreningarna i Göteborg, Sjuhärad och Skaraborg har vi ett samarbete genom distriktsföreningen Västra Götaland.

Du kan också läsa lite information om oss i vårt medlemsblad ”CeliakiNytt”. CeliakiNytt kommer till din mail/brevlåda fyra gånger om året.

Celiakinytt0119
Celiakinytt0219
Celiakinytt0319

**********************************************************************************************

På Årsmötet 2019 bytte vi namn från Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd till Celiakiföreningen Bohuslän-Dal.

Bytt namn? Varför det? Jo…

Namnbyte
Många medlemmar har under åren hört av sig till oss i styrelsen och påpekat att namnet på vår celiakiförening är dysfunktionellt. Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd – är inte direkt fel men som Bohusläning, boende i Västergötland eller som Dalslänning känner man sig inte förknippad med Uddevalla. Man har även svårt att känna samhörighet med det något diffusa ”med omnejd”

Om man studerar medlemsregistret så ser man att övervägande delen inte bor i Uddevalla. Vi i styrelsen såg därmed inga hinder att gå medlemmarna till mötes.

Styrelsen föreslog därför stämman att besluta om ett namnbyte från Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd till Celiakiföreningen Bohuslän-Dal.

Antal medlemmar 2018-12-31 – 911
Varav boende i Uddevalla – 237

Utdrag ur Årsmötesprotokollet:
”Beslutades, efter votering med kvalificerad majoritet (2/3), att Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd ändrar sitt namn till Celiakiföreningen Bohuslän-Dal. Antalet röster var 10 – 2.”

**********************************************************************************************

OST i VÄST i HÖST

Den 31 augusti hade vi Ostprovning med Gerhard Olofsson som har sin ostbutik i Uddewalla Saluhall

Vi i föreningen fick celebert besök av vår lokale osthandlare i Uddevalla, Gerhard Olofsson, som hade satt ihop ett ”paket” bestående av två olika ostar inom vitmögelostar, kittostar, hårda dessertostar samt mögelostar. Sammanlagt provade vi åtta olika ostar.

Gerhard berättade intressanta saker om olika typer av ostar, användningsområden, dryckesval, lite historia och – naturligtvis – detaljer om just dom ostar som vi provade.

Till själva ostprovningen serverades inga kex men Gerhard tog med sig äppelmust som passade bra att dricka till.

Vi som var där var mycket nöjda 🙂

*********************************************************************************************

Välkomstträff för våra nya medlemmar
är planerad någon gång i höst. Mer info kommer till dig som är berörd på en mail nära dig.

**********************************************************************************************

Sponsring av entrépriset på Mat-för-Livet-mässan i Stockholm, 15-16 november 2019
Alla medlemmar i Celiakiföreningen Bohuslän-Dal som vill besöka Mat-för-Livet-mässan i Stockholm i höst kan få sin entrébiljett sponsrad.

Vi i styrelsen har beslutat att subventionera Mat-för-Livet-mässans entrébiljett till 100 %
för våra medlemmar i Bohuslän-Dal. Gäller båda dagarna. Mot uppvisande av originalbiljett/kvitto, samt medlemsnummer, namn och bankkontonummer, betalas hela summan ut. Max 20 biljetter. Först till kvarn-principen gäller.

Skicka dina originalbiljetter till:
Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd
Box 20
451 15 Uddevalla

**********************************************************************************************

Årets Julbord 2019
Julbordet kommer även i år att avnjutas någonstans i vårt område. Var och när ber vi att få återkomma till.

Alla som har lämnat en aktuell mailadress till oss får inbjudan på den.

**********************************************************************************************

Trevliga minnen…

Drygt ett hundratal hittade till Bohusläns Museum och vår Hälsoföreläsning av Margareta Elding-Pontén

Temat på föreläsningen var ”glutenfritt med kemistens bästa baktips” och Margareta berättade om celiaki i allmänhet och den glutenfria kosten i synnerhet. Efter pausen övergick hon till att prata om glutenfri bakning. Åhörarna ställde många intressanta frågor och vi gick alla därifrån med många nya kunskaper och en och annan aha-upplevelse.

Se vidare här: https://www.bohuslansmuseum.se/event/glutenfritt-med-kemistens-basta-baktips/

************************************************************************************************

En härlig dag i augusti besökte vi Uddevallas egen fritidsgård full med levande djur – Emaus.

Nya bekantskaper gjordes och vår förhoppning är alltid att våra celiakibarn, som så många gånger är ensamma med sin celiaki i sin vardag, ska hitta nya vänner.

Vänner som de lär känna väl och binder vänskapsband med. Vänner som de dels kan träffa på trevliga aktiviteter hos oss, dels på egen hand.

”Alla andra får äta pepparkakor utom jag för jag tål dem inte” är en verklighet som vi alla kanske har upplevt någon gång. Då kan det vara väldigt skönt för barnen att veta i de stunderna att det finns kompisar, som har samma sjukdom, och som ibland hamnar i liknande situationer.

************************************************************************************************

Är du intresserad av vilket glutenfritt utbud som finns i andra länder?

Enklast att ta reda på det är att maila landets celiakiförbund.

Länk med info finns här: http://aoecs.org/?q=members

************************************************************************************************

Styrelsen 2019
Ronny Stenberg, ordförande, Veronica Olsson, vice ordförande, Charlotte Olsson, sekreterare, Blomman Johansson, kassör, Charlotte Stenberg, ledamot

*************************************************************************************************

Förbundsstyrelsen 2019 består av:
Bengt Fasth, ordförande, Claes Simonsson, Madeleine Hedberg, Ryan Korsbakke, Fannie Ek, Erika Bergsten och Emelie Andersson.

Svenska Celiakiförbundets generalsekreterare
Heter Magnus Filipsson och har arbetat sedan i augusti 2018. Magnus är en idékläckare av rang. Alla har kanske märkt av allt nytt som har hänt sista tiden? Glutenpodden, Glutenappen, Nyhetsbreven mm – det är exempel på vad Magnus, och kanslipersonalen, har arbetat med sen han kom till oss.

Svenska Celiakiförbundets kansli
På kansliet arbetar Katarina Verbeet, medlemsregister o administration, Therese Schultz, verksamhetsutvecklare samt Linus Engqvist Richert, ombudsman.

************************************************************************************************

Info angående korrespondens
Styrelsen har den 2017-10-28 fattat beslut om att inga utskick görs med brev fr o m nu. All korrespondens sker via mail eller telefon. Var snäll och säg till om du vill ha post så skickar vi info till just dig (gäller endast dom som inte har någon mailadress). Beslutet är fattat av besparingsskäl. Vi vill använda medlemmarnas pengar till medlemsaktiviteter i möjligaste mån.

Alla som har lämnat en aktuell mailadress till oss får all information om vad som händer hos oss på den.

Styrelsen i Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd

************************************************************************************************

Böcker för utlåning
Föreningen har ett antal böcker som det går bra att låna. Kontakta oss om du är intresserad. Lånetiden är en månad åt gången.

Maila till [email protected] eller ring på föreningstelefonen till vår kontaktperson Veronica Olsson 0706-46 88 64.

REGISTER ÖVER BÖCKER SOM CELIAKIFÖRENINGEN BOHUSLÄN-DAL ÄGER

Böcker för utlåning – Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd

************************************************************************************************

Förhållningssätt

Vilket förhållningssätt ska vi i föreningen ha till alla matställen/matproducenter när det gäller glutenfritt?
Vi företräder även laktosintolerans, mjölkprotein- samt sojaallergi.

Förbundet är väldigt tydliga med att så länge som ett näringsställe håller sig till lagen och informerar om de
14 allergenerna så kan vi inte göra mer. Vi kan t ex inte kräva att det ska tas extra hänsyn till oss med intoleranser/allergier.

Krav på information om allergener i butik och på restaurang fr o m 2014-12-13
Har du uppmärksammat de nya reglerna? ”Tydliga krav på att ange innehåll i matvaror som köps över disk och nya regler för restauranger om att ange de vanligaste allergenerna i maten som serveras.”

************************************************************************************************

Alla är välkomna på våra aktiviteter
Vi i Celiakiföreningen Bohuslän-Dal välkomnar alla som är medlemmar i Svenska Celiakiförbundet, och andra med koppling till oss, att delta i våra aktiviteter.

Om deltagarna inte är medlemmar i vår Celiakiförening betalar de självkostnadspris. Ingen subvention utgår. Eventuell subventionen går bara till våra egna medlemmar.

************************************************************************************************

Celiaki och fibromyalgi: Finns det ett samband?
Forskningsrapport (skriven på engelska – översatt direkt i Google Translate, den är därför lite svårläst)

Det har visat sig att celiaki (CD) och icke-celiac glutenkänslighet (NCGS) har en hög prevalens i fibromyalgi (FM) patienter. NCGS är en relativt ny enhet som kännetecknas av gastrointestinala och extra-intestinala manifestationer i frånvaro av CD eller vete allergi. Det skiljer sig från CD eftersom anti-transglutaminas (anti-tTG) eller endomysiala antikroppar (IgA-EMA) saknas och tarmslemhinnan är normal eller med milda avvikelser ökad intraepiteliala lymfocyter i frånvaro av villi atrofi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26838498

http://www.cureceliacdisease.org/faq/is-there-an-association-between-celiac-disease-and-fibromyalgia/


Celiaki och fibromyalgi: Finns det ett samband?

Det har visat sig att celiaki (CD) och icke-celiac Glutio känslighet (NCGS) har en hög förekomst i fibromyalgi (FM) patienter (1-3). NCGS är en relativt ny enhet kännetecknad av gastrointestinala och extra-intestinala manifestationer i frånvaro av CD eller veteallergi (3). Det skiljer sig från CD eftersom anti-transglutaminas (anti-tTG) eller endomysiala antibodtalet (IgA-EMA) saknas och tarmslemhinnan är normal eller med milda avvikelser som ökade intraepiteliala lymfocyter i frånvaro av villös atrofi (3). Hos patienter med FM plus CD eller NCGS, behandling med glutenfri kost har visat sig förbättra symtom, inklusive muskel-culoskeletal smärta och trötthet (1).

FM är en mycket svår sjukdom att behandla. Om symtomen är signifikant lindras på uteslutning av gluten ur kosten, denna form av behandling kunde vara mycket intressant ur praktisk synvinkel. Emellertid är det kan vara svårt att veta vilken patienten skulle gynnas av en sådan närma sig. Inte bara symptomen av CD och NCGS kan vara atypiska och ganska mild (2) som de flesta FM-patienter har gastrointestinal symptom på grund av den höga graden av association av FM med colon irritabile (IBS) (1,2). I själva verket finns det en misstanke underliggande glutenkänslighet hos patienter med IBS och det har visats att IBS-patienter har mycket högre prevalens CD än befolkningen i allmänhet (2,4). Så kan IBS vara länken mellan CD och FM.

Ska vi screena varje FM patienten för CD och NCGS?
Data från litteraturen är kontroversiellt (2,5,6). Efter godkännande av den lokala kommittén för etik inom forskning och skriftligt medgivande från alla deltagare, undersökte vi den här frågan genom att studera 188 kvinnor för IgA EMA och IgG anti-tTG. I det här exemplet, 94 hade FM enligt American College of Rheumatolo-Gy s (ACR) diagnostiska kriterier (7) och 94 var friska kontroller parat för ålder. IgA EMA utvärderades genom indirekt immunoflu-orescence, med användning av humant navelsträngs som substrat och anti-human IgA fluorescerande konjugerad (INOVA, San Diego, USA). Alla prover späddes till 1: 2,5. Bestämning av IgG-antitTG gjordes genom ELISA (Orgentec®, Tyskland). Cut-offpunkt var av 10 U / ml, i enlighet med tillverkarensinstruktioner.
Endast en FM patient (1,1%) hade en positiv IgG anti-tTG-test (Titer 21 Ul / ml). Ingen av patienterna var positiva till IgA EMA. Alla friska kontrollerna var negativa för båda antikropparna. möjrens patienten överlämnades till gastrointestinal endoskopi med tunntarm biopsi. Resultat ansågs vara histologiskt normal (relation villus-crypt av 3: 1 och med 15 lymfocyter / 100 celler).

Enligt de resultat som presenteras ovan, fann vi att Det är inte värt att undersöka varje FM-patienter för CD. Vår resultaten skiljer sig från dem av Rodrigo et al., som fast inrättats en prevalens på CD 7% och 56% av lymfocytisk enteriti tolvfingertarmen biopsier motsvarande en Marsh typ 1 skada studera 104 FM-patienter med tillhörande IBS (2). Zipser et al. (5), undersöker 134 celiakipatienter fann FM i 9% av dem, medan förekomsten av FM i befolkningen beräknas att nå 5% (8). Å andra sidan, Tovoli et al. (6) beskriven
that the total incidence of CD in FM patients was similar to what we expected. These differences can be explained by the fact that the incidence of CDs in general population varies depending on the geographical location that this disease has genetic influence and is more common in persons HLA DQ2 and HLA DQ8 (9).
We concluded that searching for CD in FM patients is not cost-effective and that this reprocessing should be reserved only for those with any other clue to these astrointestinal diseases.

************************************************************************************************