Celiakiförbundet

Bohuslän-Dal (fd Uddevalla mo)

Welcome to the Celia Association Bohuslän-Dal!

The Celia Association Bohuslän-Dal has almost 1,000 members and turns to us who live in Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Trollhättan, Uddevalla, Tanum, Vänersborg and Åmål. With us, we can find information about our diagnoses, current activities, who are on the association’s board etc.

You can always read about our activities here on the website. See also the Calendar.

Together with the Celia associations in Gothenburg , Sjuhärad and Skaraborg , we have a cooperation through the District Association Västra Götaland.

You can also read some information in our member magazine ”CeliakiNytt”. CeliakiNew comes to your mail four times a year.

Celiakinytt0119
Celiakinytt0219

**********************************************************************************************

Welcome to this spring’s second Celiak meeting on Wednesday, June 12, 2019, at 17.30 – 20.00

How is it to live with their celiac in everyday life?

Träffarna är till för att man i all enkelhet ska kunna diskutera runt ämnet ”hur man trivs med sig själv, och hur man får sin vardag att fungera, när man har fått sin diagnos”. Vi har här möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter samt dela med oss av vår egen kunskap – folkbildning på en bra nivå.

Vi hälsar alla Välkomna – blivande medlemmar och nuvarande medlemmar samt gamla medlemmar, dvs alla som vill prata, dela med sig av sina kunskaper och som vill lära sig mer. Tillsammans sitter vi på en enorm kunskapsbank.

Den här gången ses vi på Lokal och bjuder på kvällsmat.

Detta är en medlemsförmån med reducerat pris för medlemmar – vi subventionerar med pengar ur medlemskassan. Personer som inte är medlemmar är självklart också välkomna och betalar då självkostnadspris.

Vi samarbetar med Medborgarskolan Fyrbodal och arrangerar Celiakiträffarna som ett kulturarrangemang.

Anmäl dig senast 9 juni 2019, tack, till vår mail [email protected] eller på vår Föreningstelefon 0706-46 88 64.

Adress: Strandgatan 34 Trollhättan.

**********************************************************************************************

Årsmötet hölls den 16 februari 2019 på Bohusläns Museum i Uddevalla

Efter sedvanliga årsmöteshandlingar, där vi bl a antog nya stadgar och bytte namn, bjöds de närvarande på tvårätters i museets restaurang, Kajkanten.

Personalen på Kajkanten hade ordnat det så fint för vår skull och dels gjort alla rätter glutenfria, dels märkt upp att det var glutenfritt vid varje maträtt på menyn. Mycket snyggt och uppskattat av oss alla!

Vi bytte alltså namn från Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd till Celiakiföreningen Bohuslän-Dal.

Bytt namn? Varför det? Jo…

Namnbyte
Många medlemmar har under åren hört av sig till oss i styrelsen och påpekat att namnet på vår celiakiförening är dysfunktionellt. Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd – är inte direkt fel men som Bohusläning, boende i Västergötland eller som Dalslänning känner man sig inte förknippad med Uddevalla. Man har även svårt att känna samhörighet med det något diffusa ”med omnejd”

Om man studerar medlemsregistret så ser man att övervägande delen inte bor i Uddevalla. Vi i styrelsen såg därmed inga hinder att gå medlemmarna till mötes.

Styrelsen föreslog därför stämman att besluta om ett namnbyte från Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd till Celiakiföreningen Bohuslän-Dal.

Antal medlemmar 2018-12-31 – 911
Varav boende i Uddevalla – 237

Utdrag ur Årsmötesprotokollet:
”Beslutades, efter votering med kvalificerad majoritet (2/3), att Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd ändrar sitt namn till Celiakiföreningen Bohuslän-Dal. Antalet röster var 10 – 2.”

Mötet bevistades av många glada medlemmar som tillsammans med den nya styrelsen ser fram emot året som kommer.

**********************************************************************************************

Årets Julbord
Julbordet avnjöts på Kanalrestaurangen i Trollhättan söndagen den 1:a advent 2018. Välkommen tillbaka nästa år! Mer om det senare.

**********************************************************************************************

Drygt ett hundratal hittade till Bohusläns Museum och vår Hälsoföreläsning av Margareta Elding-Pontén

Temat på föreläsningen var ”glutenfritt med kemistens bästa baktips” och Margareta berättade om celiaki i allmänhet och den glutenfria kosten i synnerhet. Efter pausen övergick hon till att prata om glutenfri bakning. Åhörarna ställde många intressanta frågor och vi gick alla därifrån med många nya kunskaper och en och annan aha-upplevelse.

Se vidare här: https://www.bohuslansmuseum.se/event/glutenfritt-med-kemistens-basta-baktips/

************************************************************************************************

En härlig dag i augusti besökte vi Uddevallas egen fritidsgård full med levande djur – Emaus.

Nya bekantskaper gjordes och vår förhoppning är alltid att våra celiakibarn, som så många gånger är ensamma med sin celiaki i sin vardag, ska hitta nya vänner.

Vänner som de lär känna väl och binder vänskapsband med. Vänner som de dels kan träffa på trevliga aktiviteter hos oss, dels på egen hand.

”Alla andra får äta pepparkakor utom jag för jag tål dem inte” är en verklighet som vi alla kanske har upplevt någon gång. Då kan det vara väldigt skönt för barnen att veta i de stunderna att det finns kompisar, som har samma sjukdom, och som ibland hamnar i liknande situationer.

************************************************************************************************

Är du intresserad av vilket glutenfritt utbud som finns i andra länder?

Enklast att ta reda på det är att maila landets celiakiförbund.

Länk med info finns här: http://aoecs.org/?q=members

************************************************************************************************

Styrelsen 2019
Ronny Stenberg, ordförande, Veronica Olsson, vice ordförande, Charlotte Olsson, sekreterare, Blomman Johansson, kassör, Charlotte Stenberg, ledamot

*************************************************************************************************

Vi har en ny generalsekreterare
Han heter Magnus Filipsson och har arbetat sedan i augusti 2018. Vi hälsar Magnus välkommen!

Förbundsstyrelsen 2018 består av:
Bengt Fasth, ordförande, Claes Simonsson, Madeleine Hedberg, Ryan Korsbakke, Fannie Ek, Per Hellman och Emelie Andersson.

************************************************************************************************

Info angående korrespondens
Styrelsen har den 2017-10-28 fattat beslut om att inga utskick görs med brev fr o m nu. All korrespondens sker via mail eller telefon. Var snäll och säg till om du vill ha post så skickar vi info till just dig (gäller endast dom som inte har någon mailadress). Beslutet är fattat av besparingsskäl. Vi vill använda medlemmarnas pengar till medlemsaktiviteter i möjligaste mån.

Alla som har lämnat en aktuell mailadress till oss får all information om vad som händer hos oss på den.

Styrelsen i Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd

************************************************************************************************

Böcker för utlåning
Föreningen har ett antal böcker som det går bra att låna. Kontakta oss om du är intresserad. Lånetiden är en månad åt gången.

Maila till [email protected] eller ring på föreningstelefonen till vår kontaktperson Veronica Olsson 0706-46 88 64.

REGISTER ÖVER BÖCKER SOM CELIAKIFÖRENINGEN BOHUSLÄN-DAL ÄGER

Böcker för utlåning – Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd

************************************************************************************************

Förhållningssätt

Vilket förhållningssätt ska vi i föreningen ha till alla matställen/matproducenter när det gäller glutenfritt?
Vi företräder även laktosintolerans, mjölkprotein- samt sojaallergi.

Förbundet är väldigt tydliga med att så länge som ett näringsställe håller sig till lagen och informerar om de
14 allergenerna så kan vi inte göra mer. Vi kan t ex inte kräva att det ska tas extra hänsyn till oss med intoleranser/allergier.

Krav på information om allergener i butik och på restaurang fr o m 2014-12-13
Har du uppmärksammat de nya reglerna? ”Tydliga krav på att ange innehåll i matvaror som köps över disk och nya regler för restauranger om att ange de vanligaste allergenerna i maten som serveras.”

************************************************************************************************

Alla är välkomna på våra aktiviteter
Vi i Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd välkomnar alla som är medlemmar i Svenska Celiakiförbundet, och andra med koppling till oss, att delta i våra aktiviteter.

Om deltagarna inte är medlemmar i vår Celiakiförening betalar de självkostnadspris. Ingen subvention utgår. Eventuell subventionen går bara till våra egna medlemmar.

************************************************************************************************

Celiaki och fibromyalgi: Finns det ett samband?
Forskningsrapport (skriven på engelska – översatt direkt i Google Translate, den är därför lite svårläst)

Det har visat sig att celiaki (CD) och icke-celiac glutenkänslighet (NCGS) har en hög prevalens i fibromyalgi (FM) patienter. NCGS är en relativt ny enhet som kännetecknas av gastrointestinala och extra-intestinala manifestationer i frånvaro av CD eller vete allergi. Det skiljer sig från CD eftersom anti-transglutaminas (anti-tTG) eller endomysiala antikroppar (IgA-EMA) saknas och tarmslemhinnan är normal eller med milda avvikelser ökad intraepiteliala lymfocyter i frånvaro av villi atrofi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26838498

http://www.cureceliacdisease.org/faq/is-there-an-association-between-celiac-disease-and-fibromyalgia/


Celiaki och fibromyalgi: Finns det ett samband?

Det har visat sig att celiaki (CD) och icke-celiac Glutio känslighet (NCGS) har en hög förekomst i fibromyalgi (FM) patienter (1-3). NCGS är en relativt ny enhet kännetecknad av gastrointestinala och extra-intestinala manifestationer i frånvaro av CD eller veteallergi (3). Det skiljer sig från CD eftersom anti-transglutaminas (anti-tTG) eller endomysiala antibodtalet (IgA-EMA) saknas och tarmslemhinnan är normal eller med milda avvikelser som ökade intraepiteliala lymfocyter i frånvaro av villös atrofi (3). Hos patienter med FM plus CD eller NCGS, behandling med glutenfri kost har visat sig förbättra symtom, inklusive muskel-culoskeletal smärta och trötthet (1).

FM är en mycket svår sjukdom att behandla. Om symtomen är signifikant lindras på uteslutning av gluten ur kosten, denna form av behandling kunde vara mycket intressant ur praktisk synvinkel. Emellertid är det kan vara svårt att veta vilken patienten skulle gynnas av en sådan närma sig. Inte bara symptomen av CD och NCGS kan vara atypiska och ganska mild (2) som de flesta FM-patienter har gastrointestinal symptom på grund av den höga graden av association av FM med colon irritabile (IBS) (1,2). I själva verket finns det en misstanke underliggande glutenkänslighet hos patienter med IBS och det har visats att IBS-patienter har mycket högre prevalens CD än befolkningen i allmänhet (2,4). Så kan IBS vara länken mellan CD och FM.

Ska vi screena varje FM patienten för CD och NCGS?
Data från litteraturen är kontroversiellt (2,5,6). Efter godkännande av den lokala kommittén för etik inom forskning och skriftligt medgivande från alla deltagare, undersökte vi den här frågan genom att studera 188 kvinnor för IgA EMA och IgG anti-tTG. I det här exemplet, 94 hade FM enligt American College of Rheumatolo-Gy s (ACR) diagnostiska kriterier (7) och 94 var friska kontroller parat för ålder. IgA EMA utvärderades genom indirekt immunoflu-orescence, med användning av humant navelsträngs som substrat och anti-human IgA fluorescerande konjugerad (INOVA, San Diego, USA). Alla prover späddes till 1: 2,5. Bestämning av IgG-antitTG gjordes genom ELISA (Orgentec®, Tyskland). Cut-offpunkt var av 10 U / ml, i enlighet med tillverkarensinstruktioner.
Endast en FM patient (1,1%) hade en positiv IgG anti-tTG-test (Titer 21 Ul / ml). Ingen av patienterna var positiva till IgA EMA. Alla friska kontrollerna var negativa för båda antikropparna. möjrens patienten överlämnades till gastrointestinal endoskopi med tunntarm biopsi. Resultat ansågs vara histologiskt normal (relation villus-crypt av 3: 1 och med 15 lymfocyter / 100 celler).

Enligt de resultat som presenteras ovan, fann vi att Det är inte värt att undersöka varje FM-patienter för CD. Vår resultaten skiljer sig från dem av Rodrigo et al., som fast inrättats en prevalens på CD 7% och 56% av lymfocytisk enteriti tolvfingertarmen biopsier motsvarande en Marsh typ 1 skada studera 104 FM-patienter med tillhörande IBS (2). Zipser et al. (5), undersöker 134 celiakipatienter fann FM i 9% av dem, medan förekomsten av FM i befolkningen beräknas att nå 5% (8). Å andra sidan, Tovoli et al. (6) beskriven
that the total incidence of CD in FM patients was similar to what we expected. These differences can be explained by the fact that the incidence of CDs in general population varies depending on the geographical location that this disease has genetic influence and is more common in persons HLA DQ2 and HLA DQ8 (9).
We concluded that searching for CD in FM patients is not cost-effective and that this reprocessing should be reserved only for those with any other clue to these astrointestinal diseases.

************************************************************************************************