Celiakiförbundet

Mat för livet-mässan blev en succé

2018-11-24

In english below

Stort tack till er alla som kom till Mat för livet och gjorde den till en riktigt lyckad mässa! 

På fredagen öppnade vi dörrarna med Swingtettens sköna musik från Speakers Corner och utställarna hade laddat med Uppesittarlotter, nyheter, goodiebags, tävlingar och lagt upp generöst med smakprover. Det doftade gott från nybakade pizzor och lussebullar.

Förutom väggskyltar fanns det papper med hallskiss, utställarlista och scenprogram att ta med sig in om man ville planera sin rutt. Vi sprang samtidigt runt och lade upp filmer/bilder i stories på Instagram och Facebook för de som ville följa oss före och under mässan. 

I år delade vi i Stockholmsföreningen (som höll i Mat för livet) vår monter med Svenska Celiakiförbundet och SCUFs monter hade vi placerat alldeles i närheten. Här kunde besökare bl.a rösta på Årets utställare, köpa pärlkit och Uppesittarlotter, bli medlem eller bara prata med oss. Svenska Celiakiförbundet fick ca 40 nya medlemmar och nästan 12 000 kr till forskningsfonden genom gåvor, Uppesittarlotter och pärlkit.

Längre in i hallen fanns det en Chill-zoon där man kunde vila skönt i en soffa, ladda mobilen och dricka vatten mellan rundorna. Det gick åt mycket vatten och det är väl inte undra på med tanke på hur mycket det fanns att smaka på.

På Speakers Corner kunde man även lyssna på Smilla Luuks life-hacks, Kristina Bate Holmbergs föreläsning om naturligt glutenfria bakalternativ och lära sig av Marta Glutenfri och Anneli Andersson (@Glutenfriagodsaker) hur man får de perfekta kladdkakorna. På lördagen gjorde ballongbud.se finurliga figurer av ballonger på scenen, som de delade ut till barnen och vi får inte glömma de vackra ansiktsmålningarna och glittertatueringarna de gjorde också.

Guldaxet som tilldelas ett företag som betyder mycket för många med celiaki, delades ut på fredagen och Årets utställare som röstats fram av er besökare, delades ut på lördagen. Gissa vem som vann båda utmärkelserna?

Jo, Hans & Gretas Glutenfria Bröd AB! 

Hans & Gretas Glutenfria Bröd AB fick två utmärkelser! Foto: Per Hellman

Nomineringen för Guldaxet löd:

Guldaxet 2018 tilldelas ett företag som betyder mycket för många med celiaki. Företagets produkter har funnits med i sortimentet länge, men nya produkter utvecklas ständigt och sortimentet växer. Samtidigt håller kvaliteten en hög nivå. Företaget startades för 20 år sedan, som ett café ute i St Annas Skärgård. De lägger ner kärlek till hantverket och bakar glutenfritt bröd de är stolta över. Guldaxet 2018 går till Hans & Greta Glutenfria bröd i Söderköping.

Det kom bussar med medlemmar från andra Celiakiföreningar, nya och gamla besökare, familjer, fackfolk och många många fler. Stämningen var på topp och vi slog tidigare besökarsiffror långt före stängningsdags både fredag och lördag! Inte undra på att det var ett sånt tryck!

Fler bilder kommer snart, men först behöver vi få vila upp oss lite.

 

Vi vill även ge ett stort tack till:

Våra volontärer

Event Manager på Kistamässan

Teknisk projektledare på Workman Events

Restaurangchef på KM Restauranger

Ansvarig för Servicepersonal och kassapersonal

Tekniker på Kistamässan

Hoppas vi inte glömt att nämna någon!

 

Utställare på Mat för livet 2018

Speakers corner 2018

 

In english

Many thanks to all of you who came to Food for life and made it to a really successful fair!

On Friday we opened the doors with Swingtettens beautiful music from Speakers Corner and the exhibitors had news, goodies, competitions and generously offered taste samples. It smelled so good from freshly baked pizzas and saffron buns.

In addition to wall signs, the visitors could bring paper with a hall sketch, exhibition list and stage program for planning their route. We also uploaded movies / pictures in stories on Instagram and Facebook for those who wanted to follow us before and during the fair.

This year we shared our stand with the Swedish Celiac Association for the first time and SCUF (The Swedish Celiac Youth association) were close by. Here visitors could, among other things, vote for this year’s exhibitor, buy pearl kits, lottery tickets and become a member or just drop by to talk with us. The Swedish Celiac Association got about 40 new members and almost SEK 12,000 to the research fund through gifts, lottery tickets and pearl kits.

Further into the hall there was a Chill-zoon where you could rest comfortably in a couch, charge the mobile and drink water between the rounds. It took a lot of water and it is no wonder, considering how much there was to taste.

At Speakers Corner you could also listen to the famous gluten-free cookbook writer Smilla Luuk who gave gluten-free life-hacks, Kristina Bate Holmberg’s lecture about natural gluten-free baking alternatives and also learn from the famous gluten-free food bloggers Anneli Andersson, and Marta Dell’Anna how to get the perfect Swedish mud cakes. On Saturday, ballongbud.se made fancy figures of balloons on the stage, which they handed out to the children and we must not forget the beautiful face paintings and the glitter tattoos they did as well.

The lust full price ”The Gold Ax” that is awarded to a company that means a lot to many with celiac disease, was handed out on Friday. The Exhibitor of the year, who was voted by the visitors, was handed out on Saturday. Guess who won both awards. Hans & Gretas Glutenfria Bröd AB!

The nomination for The Gold Ax 2018, that means a lot to many with celiac diesease was:

The company’s products have been around for a long time, but new products are constantly evolving and the range is growing. At the same time, the quality keeps a high level. The company was founded 20 years ago, as a café out in St Anna’s Archipelago. They lay down love for the craft and bake gluten-free bread they are proud of. The Gold Ax 2018 goes to Hans & Greta Gluten-free bread in Söderköping.

It came buses with members from other Celiac associations, new and old visitors, families, professionals and many many more. The atmosphere was top notch and we beat previous visitor numbers well before closing day both Friday and Sunday! No wonder there was such pressure!

 

Exhibitors 2018

Speakers Corner 2018