Celiakiförbundet

Ny styrelse

2022-03-08

Nya styrelsen


Från och med årsmötet ser vår styrelse lite annorlunda ut.

Ordförande: Monica Högberg (omval 2 år)
Kassör: Per Johansson (fyllnadsval 1 år)
Sekreterare: Erika Gaede (omval 2 år)
Ledarmöter: Viktoria Labecker (1 år kvar)
John Jarstål (nyval 2 år)

Vi välkomnar Per och John in i styrelsen och tackar Jerry och Ulla för alla år ni varit med