Celiakiförbundet

Sponsring av entrépriset på Mat-för-Livet-mässan i Stockholm, 16-17 november 2018

2018-04-17

Alla medlemmar i Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd som vill besöka Mat-för-Livet-mässan i Stockholm i höst kan få sin entrébiljett sponsrad.

Vi i styrelsen har beslutat att subventionera Mat-för-Livet-mässans entrébiljett till 100 % för våra medlemmar. Gäller båda dagarna. Mot uppvisande av originalbiljett/kvitto, samt medlemsnummer, namn och bankkontonummer, betalas hela summan ut.

Skicka dina originalbiljetter till:
Celiakiföreningen i Uddevalla med omnejd
Box 20
451 15 Uddevalla