Ny organisation efter stämmobeslut – delas upp i tre delar

Celiakiförbundets centrala organisation ska delas upp i tre delar: kärnverksamhet, affärsverksamhet och Celiakifonden. Det står klart efter att 78,4% av ombuden röstade för förbundsstyrelsens förslag.

Den 8 maj höll Svenska Celiakiförbundet stämma. Sammanlagt var 39 ombud anmälda till stämman som genomfördes digitalt. Förslaget om organisationsförändringen var framlagt av förbundsstyrelsen och bottnar i en organisationsutredning som pågått i två år. Bakgrunden är att Celiakiförbundet i praktiken består av tre delar som skulle kunna drivas effektivare med separata organisationer.

Svenska Celiakiförbundet delas nu in i:

  1. Den viktigaste och största delen; kärnverksamheten som syftar till att tillvarata medlemmarnas intresse.
  2. Affärsverksamheten som till stor del omfattar licensieringen av Det överkorsade axet men även annonsförsäljning i CeliakiForum och mässor.

På sikt ska även Celiakifonden, som samlar in och delar ut medel till forskning, få en ny organisation som styrs av förbundet.

–      Genom att förslaget gick igenom kan vi nu effektivisera och utveckla respektive verksamhet samtidigt som vi långsiktigt bygger en stabil helhet, säger Magnus Filipsson, generalsekreterare på Svenska Celiakiförbundet.

Kärnverksamheten ska vara kvar i den ideella föreningsverksamheten, precis som Celiakiförbundet är organiserat idag. När det gäller affärsverksamheten läggs den i ett aktiebolag som helt ägs av Celiakiförbundet. Första året blir det förbundsstyrelsen som utser styrelseledamöter och revisorer i detta aktiebolag. Förhoppningen är att affärsverksamheten ska bli lönsammare än idag.

Andra frågor som behandlades var medlemskapet. Stämman röstade för en övergång från kalenderårsprincipen till rullande medlemskap 1 januari 2022. Det innebär att medlemskapet ska gälla ett år från det datum medlemsavgiften betalas in oavsett när på året en person blir medlem.

Vidare består förbundsstyrelse och valberedning av samma personer efter stämman med undantaget att Jesper Lindström ersätter Erika Gaede som ledamot i förbundsstyrelsen. Bengt Fasth sitter kvar som ordförande. Alla poster valdes på 2 år.

Nästa stämma hålls våren 2023.

Underlag för stämman 2021 finns att läsa här